brojač poseta

уторак, 07. децембар 2010.

Trgovci će morati da izdaju garanciju na bar dve godine

Pokvario mi se šporet koji sam kupila pre deset dana. Išla sam kod prodavca da reklamiram kvar, a oni su me poslali kod ovlašćenog servisera gde su mi rekli da ću morati da sačekam neko vreme na popravku. Nakon toga su me obavestili da ne mogu da ga poprave jer nemaju rezervni deo, te da ukoliko hoću da deo naruče iz inostranstva, moram da snosim dodatne troškove. A onda u stvari dobijam polovni šporet, opisuje Mirjana B. iz Beograda svoje putešestvije i pokušaje da ostvari svoja prava potrošača.

Ako je verovati nadležnima, nezavisnim udruženjima i novom zakonu o zaštiti potrošača, koji stupa na snagu 1. januara, od Nove godine ovako nešto neće moći da vam se desi jer je prema novoj regulativi trgovac odgovoran za kvalitet robe.

Kupac, naime, u prvih šest meseci od kupovine ne mora uopšte da dokazuje da je kvar prouzrokovao, a ima pravo da mu roba bude popravljena u roku od dva do sedam dana ili zamenjena. Može i da raskine kupoprodajni ugovor i da mu bude vraćen novac. Ukoliko se uređaj, a u ovom slučaju šporet, pokvari posle šest meseci do dve godine korišćenja, potrošač ima ista prava, ali mora da dokaže da je kvar postojao i u momentu kupovine. Ovo je samo jedna od stvari koja bi trebalo da ide na ruku potrošačima i da umanji njihove žalbe na prodatu robu. A u proteklom periodu bilo je žalbi na pretek. Prema evidenciji različitih udruženja, većina žalbi se odnosila na kvalitet bele tehnike i ostale tehničke robe. Kada je usluga u pitanju, najviše je bilo pritužbi na rad banaka. Osnova novog zakona je to što se sada teret dokazivanja premešta sa potrošača na onog ko je robu prodao ili proizveo ukoliko proizvod ili usluga ne odgovaraju predviđenom kvalitetu.

Zakon uvodi strože zahteve trgovcima koji će morati da o proizvodu koji prodaju daju jasna obaveštenja potrošaču i pre zaključenja ugovora i da na jasan i pravilan način istaknu cene. U slučaju neisticanja cena i nepoštenog poslovanja, izriču se prekršajne kazne.

Iako se očekuje da ovakva regulativa znatno unapređuje položaj potrošača, u udruženjima su skeptični kako će se primena zapravo odvijati.

Goran Papović iz Nacionalne asocijacije potrošača kaže da se na zakon čekalo tri godine.

Zbog novina koje zakon uvodi, pozivam potrošače da se do 1. januara uzdrže od kupovine tehničke robe jer će tada njihova prava biti veća. Mi takođe spremamo jednu brošuru za edukaciju potrošača ističe Papović.

Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača kaže da zakon generalno poboljšava položaj potrošača jer teret dokazivanja prebacuje na trgovca.

Zakon nije u potpunosti usklađen s regulativom EU, ali će poboljšati položaj potrošača. Izbačen je deo o bankama, što će regulisati zakon koji će doneti NBS ističe Bogosavljević.

Prava potrošača
  • zakonska garancija za prodatu robu i usluge je dve godine, a u slučaju kvara kupac u prvih šest meseci ne mora da dokazuje da ga nije prouzrokovao
  • može da zahteva od trgovca da mu zameni ili popravi robu. Ako trgovac ne postupi po njegovom zahtevu, on ima pravo da robu popravi ili pribavi na drugom mestu o trošku trgovca, koji je dužan da mu bez odlaganja nadoknadi troškove
  • trgovac mora da ga informiše o bitnim svojstvima robe koju kupuje (koliko troši struje, vek trajanja)
  • ima mogućnost vansudskog rešavanja sporova
  • trgovac ne može da mu se obrati putem telefona, faksa ili elektronske pošte ako kupac nije pristao na to

Kazne za trgovce od 50.000 do 200.000 dinara

  • ako maloletniku proda, služi ili pokloni duvanski ili alkoholni proizvod
  • ako pošalje robu ili pruži usluge potrošaču praćenu zahtevom za plaćanje iste, a da potrošač to nije tražio
  • ako ne sačini garantni list
  • ako ne dozvoli potrošaču da izvrši prevremenu otplatu kredita

Нема коментара: