brojač poseta

среда, 15. децембар 2010.

Banke više neće moći da nas pelješe!

U Nacrt zakona o zaštiti potrošača unete odredbe koje stavljaju klijente u znatno ravnopravniji položaj. Banke se razljutile i prete skupljim kreditima

Država je konačno odlučila da spreči banke da se bogate preko leđa klijenata. U Nacrt zakona o zaštiti prava korisnika finansijskih usluga uneto je nekoliko odredaba po kojima će odnosi banaka i klijenata biti znatno ravnopravniji nego do sada, a banke su se zbog toga razljutile i poručuju da će biti primorane da poskupe kredite.
"DISCIPLINOVANJE" BANAKA
1 Banka ne može jednostrano da izmeni odredbe ugovora, već mora da dobije pismenu saglasnost klijenta
2 Kamatna stopa može da se promeni samo ako je promenljivost unapred ugovorena i ako se odnosi na elemente koji ne zavise od volje banke (referentna stopa, indeks rasta cena i sl.)
3 Obaveza da se jednom mesečno klijentu dostavi izvod bez naknade
4 Pravo klijenta da u roku od 14 dana odustane od kredita bez nadoknade (osim kod stambenih kredita)
5 Banka je u obavezi da na depozit klijenta za kredit, ukoliko ga ima, plaća istu kamatu kao što je naplaćuje klijentu
6 Klijent može u svakom trenutku da otplati u celosti kredit, a banka može za to da mu naplati najviše jedan odsto, odnosno 0,5 odsto ukoliko do isteka kredita nije ostalo više od godinu dana
7 Ne sme se naplaćivati nikakva naplata ili provizija za podizanje novca sa računa, bez obzira na iznos
8 U slučaju krađe kreditne kartice, klijent plaća najviše 150 evra bez obzira koliki je iznos neko zloupotrebio
9 Ako klijent prelazi u drugu banku, zadržava sva prava koja je imao u banci iz koje odlazi
10 Zakon će se retroaktivno primeniti i na sve kredite koji su već u otplati
* Iz Nacrta zakona o zaštiti prava korisnika finansijskih usluga
U Nacrtu zakona navodi se, recimo, da klijent banke 15 dana po potpisivanju ugovora može da odustane od kredita bez nadoknade, a do isteka 30 dana od korišćenja zajma može da vrati glavnicu, bez plaćanja kaznenih kamata. Takođe, prema novom zakonu, ukoliko klijent izgubi ili mu ukradu platnu karticu, plaća najviše do 150 evra, bez obzira koliko je lopov uspeo da potroši pre prijave krađe. Sve preko toga plaća banka koja je izdala karticu.

Izmena 12 miliona ugovora

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić navodi, međutim, da su ove odredbe potpuno neprihvatljive.

- Generalno podržavamo donošenje zakona koji bi uredio ovu oblast, ali pojedine odredbe su potpuno besmislene. Zakon kaže da sve ugovorne odredbe koje su sporne idu u korist korisnika. Pa gde u svetu to postoji? Takođe, potpuna je besmislica to što će ovaj zakon važiti i retroaktivno, odnosno primenjivaće se na sve već odobrene kredite. Da li je moguće da su se krediti odobravali po tada važećim propisima, a sada će se primenjivati pravila novog zakona. To je neustavno, mimo zakonodavne prakse i znači da će morati da se menja 12 miliona ugovora koje su banke po raznim osnovama sklopile sa svojim klijentima - ogorčen je Dugalić.

On smatra i da su novim zakonom finansijske usluge izjednačene sa prodajom robe.

- Uvodi se, na primer, da se u zahtevu za odobravanje kredita popunjavaju 23 obavezne stavke o klijentu. To je još jedan trošak za banku - kaže Dugalić.

BANKE: KREDITI ĆE MORATI DA POSKUPE

Bankari tvrde da bi usvajanje ovakvog zakona dovelo do poskupljenja njihovih usluga.

- Ako nacrt bude usvojen ovako, bankarske usluge će poskupeti i biće teže dostupne klijentima - ističe za Press potpredsednik Findomestik banke Vladimir Marković.

Predsednik Udruženja za zaštitu potrošača Goran Papović ističe da zakon ni izbliza ne štiti korisnike toliko koliko banke pričaju.

- Veliki i najvažniji nedostatak zakona je to što nije regulisano pitanje kamate koja pada na teret korisnika - ističe Papović.

Kupovni i prodajni kurs

On dodaje da takođe nisu regulisani ni ugovori o revolving kreditima, kao ni dozvoljeni minus.

Ekonomista Goran Nikolić slaže se da je potreban zakon koji će dodatno zaštititi građane od visokih nameta.

- Na prvom mestu treba ukinuti mogućnost da se krediti diskreciono usklađuju sa poslovnom politikom banke, jer je to za svakoga ko otplaćuje kredit neprihvatljivo. - ističe Nikolić.

Нема коментара: