brojač poseta

среда, 29. септембар 2010.

Trgovci će plaćati za sve greške na robi

Pokvario vam se DVD plejer, koji ste kupili sedam dana ranije, i predstoji vam pravi "rat" sa trgovcima: prvo morate da reklamirate kvar, oni će vas uputiti u servis, posle nekoliko nedelja čekanja obavestiće vas da ne mogu da ga poprave, jer nemaju rezervni deo i da morate da snosite troškove. I šta ste onda dobili – polovan DVD.

Sve do 1. januara, kada na snagu stupa novi zakon o zaštiti potrošača. Ako bude sprovođen u praksi valjano, trebalo bi da vam olakša život jer će ubuduće trgovci za sve nepravilnosti snositi sankcije. Predviđene su i drakonske kazne.

Novi zakon bi trebalo osetno da popravi položaj kupaca i izjednači ih sa pravima potrošača u zemljama Evropske unije. Trgovci će stupanjem ovog zakona morati da budu više obazrivi kakvu robu nabavljaju i kupuju i na neki način budu filter prema proizvođačima, jer će oni odgovarati za sve što bude plasirano na tržište. To znači da će trgovci morati da otvore "četvore oči" kada preuzimaju robu i usluge za plasman.
Problemi sa kojima se susreću potrošači u Srbiji su veoma različiti. Prema evidenciji Centra potrošača Srbije(CEPS), 80 odsto žalbi se odnosi na kvalitet bele tehnike i ostale tehničke robe (frižideri, mašine za pranje veša, televizori, mobilni telefoni), a 20 odsto na ostale proizvode, razne vrste usluga, telekomunikacije i dr.


Kupac koji je kupio nov frižider, a koji se posle nedelju dana pokvario, prema sadašnjem zakonu nema pravo da dobije nov ili pak da mu novac bude vraćen, već mora da nosi proizvod u servis. I tako nekoliko puta: dok ne bude popravljen ili serviser ne izda potvrdu da je to nemoguće. Tek sa tom potvrdom potrošač može da ode kod trgovca koji mu vraća novac ili zamenjuje frižider novim. Po novom zakonu, potrošač u prvih šest meseci nema potrebe da bilo šta objašnjava, ima pravo da mu roba bude popravljena u roku (od dva do sedam dana), zamenjena, ili da raskine kupoprodajni ugovor i vrati novac jer se smatra da je takav bio kad ga je kupio. Ukoliko se frižider pokvari posle šest meseci korišćenja, pa sve do dve godine korišćenja, potrošač ima ista prava, ali mora da dokaže da je kvar postojao i u momentu kupovine.


Predsednica CEPS-a Vera Vida kaže, međutim, da stupanjem novog zakona na snagu ne treba očekivati čudo.


- Potrošači verovatno očekuju čudo, ali to se neće dogoditi jer se ni prethodni zakon iz 2005. godine ne sprovodi u praksi. Nema ko da ga sprovede. U novom zakonu je dobro to što je u njega implementirano 15 evropskih direktiva i građani mogu da se obrate evropskim sudovima - napominje Vida.


Ona kaže da će zakon doneti dosta koristi potrošačima, a trgovci će imati više odgovornosti u radu. Pri dokazivanju o ispravnosti nekog proizvoda sada je teret na trgovcu, a ne na potrošaču, kao do sada.


- Trgovac mora da dokaže da je prodao ispravan proizvod. Takođe, u novom zakonu stoji da trgovac mora da informiše potrošača o bitnim svojstvima i uslugama, što do sada nije bila praksa. Primera radi, kada kupac kupuje novi šporet, trgovac ga mora informisati o svim svojstvima, koliko struje troši, koliko dugo može da traje i slično - objašnjava Vida.


Ona kaže da je još jedna bitna novina u zakonu mogućnost vansudskog rešavanja sporova, što je predstavlja veliko olakšanje za kupce jer su potrošački sporovi male vrednosti, dugo traju, ponekad idu u nedogled.


Takođe, novim zakonom je propisano da ako kupac elektronskim putem zaključuje ugovor o kupovini nekog proizvoda, ima pravo da ga vrati u roku od 14 dana i samo kaže da mu se ne dopada. Ne mora ništa više od toga da objašnjava.


- Novim zakonom je izmenjeno i pružanje turističkih usluga, tako da su prava putnika veća. Turistička agencija ne odgovara samo za aranžman, već i za to ako kasni avion i ako nešto nedostaje, a ulazi u predviđeni aranžman - dodaje Vida.
Nedostatak na koji upućuju sva udruženja za zaštitu potrošača jeste to što je na zahtev Narodne banke Srbije iz nacrta Zakona o zaštiti potrošača povučena direktiva o potrošačkim kreditima. U Ministarstvu trgovine i usluga kažu da će se vrlo brzo krenuti sa izradom novog zakona o potrošačkim kreditima jer je to jedna vrlo specifična oblast koja treba da bude posebno uređena.


Kako bi na veći nivo podigli svest potrošača o pravima koja su propisana novim zakonom Ministarstvo trgovine i usluga je raspisalo konkurs za regionalna savetovališta.


- Obrazovana su tri savetovališta pri udruženjima za zaštitu potrošača koja će pomagati potrošačima u rešavanju problema. Obrazovana su savetovališta za Beograd, južnu i istočnu Srbiju i za Šumadiju i zapadnu Srbiju - kažu u Ministarstvu trgovine i usluga.

Potrošač
Prava potrošača

- zakonska garancija za prodatu robu i usluge je dve godine, a u slučaju kvara u prvih šest meseci ne mora da dokazuje da ga nije prouzrokovao
- može da zahteva od trgovca da mu zameni ili popravi robu. Ako trgovac ne postupi po njegovom zahtevu, on ima pravo da robu popravi ili pribavi na drugom mestu o trošku trgovca koji je dužan da mu bez odlaganja nadoknadi troškove
- trgovac mora da ga informiše o bitnim svojstvima robe koju kupuje ( koliko troši struje, vek trajanja)
- turističke agencije su odgovorne za kašnjenje letova
- ima mogućnost vansudskog rešavanja sporova
- trgovac ne može isključiti ugroženog potrošača sa mreže, odnosno uskratiti mu uslugu od opšteg interesa, ako na taj način ugrožava zdravlje ili bezbednost potrošača i članova njegovog domaćinstva. Pre isključenja mora se obavestiti potrošač i dati mu rok od najmanje 30 dana za izmirenje obaveze.
- trgovac ne može da mu se obrati putem telefona, faksa ili elektronske pošte, ako nije unapred pristao na to

Trgovac
Trgovac mora da otvori četvore oči
Trgovac je taj koji je odgovoran za kvalitet robe koju prodaje i zato mora da otvori četvore oči prilikom nabavke

Kazne od 200.000 do 2.000.000 miliona dinara
- ako ne označi cenu na razumljiv, čitak i lako uočljiv način
- ako ne označi u slučaju sniženja cene i staru cenu na nedvosmislen način
- ako ne označi jediničnu cenu prethodno upakovane robe na prodajnom mestu i cenovniku
- ako ne nadoknadi bez odlaganja troškove opravke ili pribavljanja robe
- ukoliko zahteva od potrošača naknadu za rad, potrošeni materijal i druge troškove u slučaju uništenja, oštećenja ili gubitka predmeta usluge bez krivice potrošača
- ako ne uspostavi lako dostupne i besplatne kontakt linije za pomoć potrošačima u vezi sa priključenjem na mrežu i kvalitetom usluga, ili ne ustanovi odeljenje za reklamacije i žalbe potrošača

Kazne od 50.000 do 200.000 dinara
- ako maloletniku proda, služi ili pokloni duvanski ili alkoholni proizvod
- ako pošalje robu ili pruži usluge potrošaču praćenu zahtevom za plaćanje iste, a da potrošač to nije tražio
- ako ne sačini garantni list
- ako ne dozvoli potrošaču da izvrši prevremenu otplatu kreditaНема коментара: