brojač poseta

недеља, 07. март 2010.

Vozni park

Od 25 ministarstava,18 raspolaže sa 8.766 vozila,koja godišnje potroše oko 1,2 milijarde dinara za gorivo i oko 678 miliona dinara za održavanje, piše Politika.

Od ukupnog broja, samo MUP Srbije ima oko 7.500 vozila, koja godišnje potroše oko 1,1 milijardu dinara za gorivo i oko 643 miliona dinara za servisiranje. U ukupnom broju je i 26 vozila kojima raspolaže auto-servis Ministarstva spoljnih poslova, kao i 202 vozila koja imaju diplomatsko-konzularna predstavništva.

U zbir nisu uračunata vozila Ministarstva odbrane, koje raspolaže sa 17.500 motornih i priključnih vozila, opšte i specijalne namene, od čega 46,3 odsto čine vozila opšte namene, prosečne starosti 26,38 godina. U strukturi ovih vozila, nalazi se 9,2 odsto putničkih automobila, kombibusa i autobusa, prosečne starosti 15,5 godina i 11,3 odsto terenskih vozila za prevoz osoba, starosti 22,1 godinu. Ostalo su terenska, teretna i vozila za vuču i transport.

Vozila Ministarstva odbrane mesečno potroše oko 500.000 litara pogonskog goriva i pređu oko dva miliona kilometara, od čega se oko 10 odsto odnosi na putnička i terenska motorna vozila za prevoz osoba.

Ove podatke "Politika” je zato tražila i dobila od svakog ministarstva pojedinačno, kao odgovore na konkretna pitanja.

Pitanja u vezi sa ukupnim brojem vozila vlade, troškovima za gorivo, održavanje i njihovim eventualnim zloupotrebama nametnula suse u januaru ove godine, kada je otkriven slučaj sekretarice predsednice Skupštine. Podsetimo, ona je službenim vozilom, bez putnog naloga, išla privatno na fakultet u Zaječar.

Ubrzo su, zatim, u medijima obelodanjeni i drugi, zvanični i nezvanični, slučajevi zloupotrebe službenih vozila.

U vladi osim nezvaničnih pretpostavki o nekoliko hiljada službenih vozila, zvanično ne postoji objedinjen podatak o njihovom broju, niti koliki je njihov godišnji trošak. Jedino Uprava za zajedničke poslove republičkih organa čije usluge prevoza koriste najviši državni funkcioneri ima podatke o broju vozila kojim raspolaže ali to je samo mali deo ogromnog državnog voznog parka.

Zato je "Politika" informacije prikupljala od svakog ministarstva pojedinačno.

"Politika“ je pitanja poslala na 24 adrese, na sve osim na adresu ministra bez portfelja.

Odgovore su dobili od 18 ministarstava, od kojih Ministarstvo vera i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne raspolažu nijednim vozilom.

Odgovore ni posle više od mesec dana nisu dostavili Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo za infrastrukturu i Ministarstvo trgovine i usluga.

Ministarstva koja su poslala odgovore su (neka manje, neka više, a pojedina nisu uopšte), uz statističke podatke o broju, markama, tipovima i troškovima službenih automobila, navodila i objašnjenja o pravilima i uslovima njihovog korišćenja.

Naime, pojedina ministarstva koriste vozila isključivo prema Uredbi vlade, dok određena imaju i interne pravilnike o načinima i uslovima korišćenja vozila.

Sva ministarstva, sa izuzetkom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, navela su da nepravilnosti u smislu zloupotreba službenih vozila nisu utvrđene.

Prema raspoloživim podacima, u vozni park MUP-a Srbije spadaju motocikli, putnička, teretna i specijalna vozila, autobusi, traktori, agregati i radne mašine. Vozila su, shodno službenim potrebama, raspoređena u organizacionim jedinicama u sedištu MUP-a i u područnim policijskim upravama. Njihov broj je promenljiv i zavisi od prirode i potrebe posla.

U MUP-u Srbije napominju da, zbog prosečne starosti od 10 godina i neredovnog obnavljanja, vozni park nije unificiran, već su zastupljene mnogobrojne marke i modeli, „kako zastareli, tako i oni koji se više ne proizvode”.

Vozila MUP-a Srbije za godinu dana prosečno pređu 109 miliona kilometara. Ovo ministarstvo je svojim pravilnikom utvrdilo koji policijski službenici mogu da upravljaju određenim vozilima.

Kontrolom se utvrđuju sve nepravilnosti oko upotrebe i korišćenja vozila policijskih službenika, prema kojima se posle utvrđene odgovornosti preduzimaju mere u vidu umanjenja koeficijenta plate ili pokretanjem disciplinskog postupka – napominju u MUP-u Srbije.

Kako je objašnjeno u Ministarstvu odbrane, ono ima četiri putnička vozila dobijena od Uprave za zajedničke poslove vlade i 65 automobila za potrebe službenog prevoza u Ministarstvu odbrane, Generalštabu i komandi jedinica i ustanova u garnizonu.

Ovi putnički automobili angažuju se za službene potrebe prevoženja ministra odbrane, državnih sekretara, sekretara Ministarstva odbrane, pomoćnika ministra odbrane, Vojnog kabineta Predsednika Srbije, načelnika Generalštaba VS, komandi operativnih sastava (Komanda ViPVO, Komanda Kopnene vojske i Komanda za obuku), komandanata brigada i za obezbeđenje štićenih lica – objašnjavaju u ovom ministarstvu.

U Ministarstvu spoljnih poslova napominju da je korišćenje službenog automobila i vozača regulisano internim propisom, odnosno pravilnikom. Prema tome, to pravo imaju ministar, državni i generalni sekretar, kao i pomoćnici ministra i drugi rukovodioci organizacionih jedinica kada u toku radnog vremena obavljaju službene poslove van prostorija ministarstva. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima službeno vozilo za obavljanje poslova ima pravo da koristi šef predstavništva.

Od ukupnog broja vozila kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 534 je u njihovom vlasništvu, dok se 52 koristi na osnovu Ugovora o korišćenju vozila, uglavnom zaključenim sa upravnim okruzima za potrebe inspekcijskih organa. U ministarstvu napominju da ono ima 965 zaposlenih, od čega 660 čine inspektori svih struka koji pokrivaju kompletan inspekcijski nadzor. U Ministarstvu poljoprivrede napominju da je od 534 vozila, njihovim sredstvima kupljeno 386 vozila, a da je donacijama nabavljeno 148 vozila.

Vozila ovog ministarstva održavaju se u auto-servisima sa kojima su zaključeni ugovori u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Servisiranje i njihova popravka, kako navode u ministarstvu, finansiraju se iz sredstava koja su obezbeđena Zakonom o budžetu.

Kada je reč o kontroli troškova goriva za vozila, ovo ministarstvo navodi da je prošle godine zaključilo ugovor sa Naftnom industrijom Srbije – NIS Petrol-Jugopetrolom. Ovim ugovorom predviđena je sukcesivna kupovina bonova, koji se raspodeljuju zaduženim osobama. Bonovi se raspodeljuju uz prateću dokumentaciju, koja podrazumeva putni nalog za službeno vozilo, potpisan i overen od strane rukovodilaca, kao i prateće račune. Tako da nepravilnosti, kako kažu, nema.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede napominju da Uprava za veterinu i Generalni inspektorat, koje objedinjavaju sve inspekcijske službe kao što su veterinarska, šumarsko-lovna, poljoprivredna, fitosanitarna i vodoprivredna, koriste 516 vozila. U Ministarstvu zdravlja pravo na upotrebu službenog vozila bez vozača imaju sanitarni i zdravstveni inspektori, inspektori za lekove, medicinska sredstva i droge, angažovani u jedinicama za implementaciju projekata pri ministarstvu po odluci direktora jedinice.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja najveći broj vozila ima iz Zastavinog programa. Kako objašnjavaju u ovom ministarstvu, najveći kontingent od oko 30 vozila marke „jugo koral”, kupljen je 2003. godine i to isključivo za inspekcijske službe. Posle toga, 2006. godine kupljeno je još 14 vozila za inspekcijske službe i to ponovo „jugo koral”.

Od ukupnog broja vozila kojima raspolaže Ministarstvo prosvete, sedam je u Beogradu, a ostala koriste 19 školskih uprava na teritoriji Srbije.

U Ministarstvu prosvete napominju da pored 38 vozila sa kojima raspolažu, koriste još četiri, koja su u vlasništvu lokalnih samouprava, a školske uprave ih koriste za obavljanje inspekcijskog i stručno-pedagoškog nadzora. Troškovi se kontrolišu mesečnim putnim nalozima koji se popunjavaju kad god se koristi vozilo. Na ovim nalozima se evidentiraju vozač, relacija, vreme polaska, dolaska, kilometraža, gorivo. Za službeni put van sedišta ministarstva vozač dobija dnevni putni nalog, koji potpisuje ovlašćena osoba.

Pored toga, u julu prošle godine, Ministarstvo prosvete donelo je svojevrsni nalog kojim su vozači obavezni da vozila koriste isključivo za službene potrebe, da se staraju o njegovoj higijeni, da blagovremeno prijave svaki kvar, vode evidenciju o prevozu i troškovima, da na vreme obaveste o isticanju registracije, da snose troškove doplatne karte u slučaju nepropisnog parkiranja, da po završetku vožnje vozilo uredno parkiraju, da ako ne dolaze na posao vozilo ostave u ispravnom stanju sa napunjenim rezervoarom goriva, a ključeve i saobraćajnu dozvolu predaju koordinatoru rada vozača i da nikako vozila ne koriste u privatne svrhe. Do sada, kako kažu, nisu uočene nepravilnosti u korišćenju vozila.

U Ministarstvu finansija objašnjavaju da od ukupnog broja vozila, sedam koriste osnovne organizacione jedinice, dva privremeno koristi Poreska uprava i sedam vozila, koja su pribavljena iz sredstava donacije koriste se isključivo za potrebe Sektora za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći.

Ministarstvo rada i socijalne politike putničke automobile prvenstveno koristi, kako napominju u ovom ministarstvu, za obavljanje poslova koji su u nadležnosti kabineta ministra, državnih sekretara, pomoćnika ministra, načelnika odeljenja i ostalih zaposlenih. Troškove goriva ovo ministarstvo opravdava time što njihov delokrug rada pokriva celu teritoriju Srbije i obuhvata socijalnu zaštitu i brigu o porodici, inspekciju rada, boračko-invalidsku zaštitu, upravu za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo ima pet sektora, dve uprave i oni nisu locirani na jednom mestu, već se nalaze u Beogradu na sedam lokacija, dok se Inspekcije rada nalaze u 25 okruga. Naše ministarstvo ima šest državnih sekretara, pet pomoćnika ministra, dva direktora uprava i direktora Inspekcije rada i 568 zaposlenih radnika – napominju u ovom ministarstvu.

U Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, kako objašnjavaju, pravo na korišćenje službenih vozila imaju četiri pomoćnika ministra i sekretar ministarstva. Ovo ministarstvo ima Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, po kojem to pravo imaju državni sekretar, sekretar Ministarstva i pomoćnici ministra, kabinet ministra, kao i zaposleni na poslovima inspekcijskog nadzora. U Pravilniku su predviđeni i uslovi korišćenja vozila, po kojima se ona se koriste na osnovu rešenja ministra.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, kako je navedeno u dopisu, utvrdilo je određene nepravilnosti u vezi sa korišćenjem službenih vozila.

Dolaskom na mesto ministra Jasne Matić, nepravilnosti su vrlo brzo otklonjene, tako da se službena vozila koriste u skladu sa već pomenutim pravilnikom – navode u ovom ministarstvu.

Od ukupnog broja vozila kojima raspolaže Ministarstvo omladine i sporta, četiri su ustupljena na privremeno korišćenje od strane drugih organa. Način korišćenja vozila je uređen unutrašnjim aktom ovog ministarstva i to Direktivom o načinu korišćenja mobilnih telefona, sredstava reprezentacije i motornih vozila. Saglasno tome ministar određuje zaposlene koji mogu koristiti vozila na lično zaduženje. Takođe, utvrđen je i limit mesečne potrošnje goriva.

Od ukupnog broja vozila kojima raspolaže Ministarstvo pravde, dva su donacija Evropske agencije za rekonstrukciju. Tri vozila su namenjena za potrebe ministra i državnih sekretara, a ostala se koriste za službene potrebe odnosno realizaciju dnevnih obaveza pomoćnika ministara i sekretara, za dostavljanje pošte i obavljanje aktivnosti iz delokruga ovog ministarstva.

Od ukupno četiri vozila kojima raspolaže Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, jedno nije u voznom stanju.

U ovom ministarstvu ne postoji pravilnik, a sekretar je ovlašćen da utvrđuje, planira, kontroliše isključivo službenu svrhu korišćenja vozila ministarstva. On je takođe u obavezi da kolegijum ministra redovno izveštava o načinu korišćenja vozila i da ukaže na eventualne neregularnosti, koje, kako kažu, do sada nisu utvrđene.

U Ministarstvu kulture objašnjavaju da jedno od vozila kojim raspolažu, koristi Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, a da je drugo "zbog ekonomičnosti” predato Upravi za zajedničke poslove.

Za svoje aktivnosti Ministarstvo kulture po potrebi uz putni nalog dobija vozače od Uprave za zajedničke poslove. Pravo na stalnu upotrebu vozača i automobila ima samo ministar, dok ostali to pravo mogu da iskoriste samo uz putni nalog – navode u Ministarstvu kulture.

Jedno vozilo, kojim raspolaže Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, nasleđeno je od Koordinacionog centra za KiM i koristi ga, kako objašnjavaju u ovom ministarstvu, MUP Srbije za obezbeđenje u pratnji ministra Gorana Bogdanovića. Vozila se koriste na osnovu Uredbe vlade, a mehanizam kontrole utvrđen je Direktivom ministra. Nepravilnosti nisu uočene.

Podaci Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa efektivno radi sa 339 vozila, čija je prosečna starost oko osam godina. Prosečna pređena kilometraža za taj vremenski period po vozilu iznosi 181.339 kilometara.

Ukupna pređena kilometraža u prošloj godini iznosi 8,66 miliona kilometara, za šta je utrošeno 1,4 miliona litara goriva, što iznosi oko 86,27 miliona dinara.

Uprava gorivo plaća samo za vozila koja prevoze predsednika Republike, Narodne skupštine, Vlade, Ustavnog i Vrhovnog suda, kao i za prevoz potpredsednika i sekretara Narodne skupštine, vlade, ministara, generalnog sekretara predsednika Republike i Vlade. Gorivo za prevoz zaposlenih u drugim organima uprave, plaćaju ti organi.

Нема коментара: