brojač poseta

четвртак, 18. фебруар 2010.

U česmovači gas i arsen

Vodovodi u bačkopalanačkoj opštini prava su potvrda teze da će čista voda u doglednoj budućnosti biti dragocenija od nafte. Od 13 sela voda je ispravna samo u dva, dok ostali piju vodu sa arsenom, gasovima i bakterijama. Vlasti u Bačkoj Palanci sada se parcijalnim potezima bore za zdraviju vodu u mesnim zajednicama, a nadaju se da će šira zajednica pomoći projekat regionalnog vodosnabdevanja za koji je studiju naručila delegacija Evropske komisije u Srbiji.

U gradu Bačkoj Palanci građani su imali sreću sa vodom, jer je visokog kvaliteta, ali su okruženi sa 11 sela u kojima voda nije za piće. Petar Mijanović, diplomirani inženjer hidrogeologije i šef bačkopalanačkog vodovoda, sklon je da kaže da osim sreće tu važnu ulogu ima i znanje u upravljanju vodovodnim sistemom. Činjenica da je grad okružen selima koja nemaju kvalitetnu vodu objašnjava da se radi o različitim izdanima. Bačka Palanka ima na dubini od 200 metara svoje jezero duboko 20 metara sa kvalitetnom vodom. Sela su bušila bunare na različitim dubinama, a u tome su učestvovali manje ili više stručne ekipe, od čega je zavisio i kvalitet vode.
- Definitivno, voda postaje najveći problem koji pokrajina mora da reši na najvišem ekspertskom nivou - ocenjuje Mijanović. U ovoj regiji postoje dva dobra izvorišta i to kod Plavne koja bi mogla da zadovolje Bač i Bačku Palanku i kod Apatina, odakle bi vodu mogli da dovedu Kula i Odžaci. Mijanović misli da je treća varijanta Dunav, koju treba ozbiljno uzeti u razmatranje.
- Dok se ne uradi jedan takav projekat valjalo bi sprovesti ono što propisuje zakon o komunalnim delatnostima koji izričito kaže da se proizvodnjom i distribucijom vode mogu baviti samo komunalna preduzeća koja su kadrovski i tehnički opremljena za tu delatnost. To će svakako smanjiti sve rizike koje sada postoje kod seoskih vodovoda - savetuje Mijanović.
Predsednik opštine Bačka Palanka Kosta Stakić kaže da je stanje u vodosnabdevanju teško i da postoji stalna opasnost da se pogorša. Sada se to rešava parcijalnim potezima, izgradnjom eko-česama u svakom selu, a većina škola i vrtića odavno ima prečistače za vodu. On očekuje da će se povećati higijena vodosnabdevanja kada komunalno preduzeće „Komunalprojekt“ u toku februara i marta preuzme sve tehničke poslove na svim vodovodima u opštini. Stakić vidi rešenje problema u regionalnim projektima.
- Imamo završenu studiju o izvodljivosti koja je urađena po narudžbi delegacije Evropske komisije u Srbiji o regionalnom vodosnabdevanju Bačke Palanke, Bača, Odžaka i Kule. Studija garantuje sistem koji bi zadovoljio potrebe stanovništva regije za pitkom vodom do 2045. godine. Pre nego što se pristupi donošenju odluka i projektovanju svakako bi ovaj problem trebalo još jednom javno razmotriti na nivou pokrajine, pre svega u stručnim krugovima - rekao je Stakić.
Sva sela u opštini imala su „fazu cisterni“, a zatim su pravljenje eko-česme, tako da svako selo ima najmanje po jednu. Đuro Vojinović iz mesne zajednice Obrovac kaže da tri česme koje su ravnomerno raspoređene zadovoljavaju potrebe sela od oko 3.000 stanovnika. Marija Soldat, sekretarka onovne škole u tom mestu kazala je da deca donose vodu u flašicama od kuće koje natoče na eko-česmama.
- Voda sa eko-česama treba u principu da se koristi za piće, kuvanje, ali i pranje posuđa. Međutim, nije lako doneti toliko vode, posebno kada je ovako hladna zima i poledica, pa se onda većina porodica radije odlučuje za vodu iz slavina uz prokuvavanje, pa kakva god da je.
U pojedinim vodovodima, kako su pokazali mikrobiološki pregledi, povremeno se pojavljuju i fekalne bakterije, kao što je to zabeleženo u Paragama i Silbašu.
Voda je ispravna za piće u sremskim selima Neštinu i Viziću koja administrativno pripadaju opštini Bačka Palanka. U Gajdobri je voda bila ispravna sve do nedavne rekonstrukcije dela vodovodne mreže, što se objašnjava nepažljivom zamenom dela vodovodnih cevi, ali se smatra da se pozitivan nalaz više neće ponavljati.

Neispravna voda u selima
Mesna zajednica - Vrsta neispravnosti
Tovariševo - mikrobiološka
Obrovac - mikrobiološka
Čelarevo - arsen i mikrobiološka
Mladenovo - arsen
Karađorđevo - arsen
Nova Gajdobra - mikrobiološka
Gajdobra - mikrobiološka
Parage - mikrobiološka
Silbaš - mikrobiološka
Pivnice - gasovi
Silbaš - mikrobiološka

Нема коментара: