brojač poseta

уторак, 23. фебруар 2010.

Poslanicima ograničiti imunitet

Organizacija „Transparentnost Srbija“ podnela je amandmane na zakon o Skupštini kojima se između ostalog predlaže da se na internet prezentaciji objave podaci o tome kako je svaki poslanik glasao za zakone, podatke o prisustvovanju sednicama Skupštine i odbora, što do sada nije bilo dostupno javnosti.

Nemanja Nenadić
Pored toga, „Transparentnost Srbija“ traži i ograničenje prava poslanika na pozivanje na imunitet u slučajevima kada se protiv narodnog poslanika vodi postupak zbog krivičnih dela kojim se krše odredbe o službenoj dužnosti ili izbornim pravima u vezi sa korupcijom za koja se može izreći zatvorska kazna u trajanju od tri ili više godina, kao i da se ne verifikuje ili oduzme mandat poslaniku koji nema uverenje Agencije za borbu protiv korupcije da nije u sukobu interesa.

Нема коментара: