brojač poseta

уторак, 05. јануар 2010.

Atest za sve

Uvedena su nova i pooštrena stara zakonska pravila, tako da bi nabavljanje, prodaja i korišćenje TNG-a trebalo u potpunosti da bude regulisano

Obavezan atest plinskih uređaja za automobile uveo je velike pometnje među vlasnike četvorotočkaša sa pogonom na gas, ali to je samo jedna od novina koja po novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju čeka ove vozače. Konačni red u ovoj oblast trebalo bi da zavedu pravilnici kojima će precizno biti određeno kakva oprema sme da se koristi pri ugradnji uređaja za gas, ko će i pod kojim uslovima smeti da ih prodaje, ugrađuje i servisira, dok u zakonu već stoji kolike su kazne za sve one vozače koji voze automobil na plin bez atesta. To znači da će vozači bez atesta za vožnju navodne "tempirane bombe" platiti kaznu od 6.000 do 20.000 dinara.

Kako je novim zakonom predviđeno, sve delatnosti koje su u lancu, a koje se bave uvozom, prometom robe ili održavanjem automobila, biće regulisane posebnim pravilnicima, tako da je ne malom broju neregistrovanih servisera za ugradnju uređaja za gas odzvonilo.

U ovom trenutku ministarstva rade na izradi pravilnika kojima će detaljno biti uređene obaveze svih onih koji imaju veze sa bezbednošću automobila u saobraćaju. Samim tim, i servisi za ugradnju gasa moraće da imaju odobrenje i licencu za rad, što do sada nije bio slučaj - objašnjava Nenad Jovanović, direktor kvaliteta u Centru za motorna vozila AMSS.

Ove radionice moraće da se registruju za tu delatnost, kao i da dobiju odobrenje za rad od Ministarstva za trgovinu i usluge, a jedan od glavnih uslova za dobijanje odobrenja za rad ovih servisa, po Jovanovićevom mišljenju bi trebalo da bude kompetentnost majstora koji vrše ugradnju, odnosno provera njihovog znanja i posedovanje potvrde o tome od strane proizvođača uređaja za auto-gas.

Ugradnja TNG sistema samo u servisima sa licenciranim majstorima

Do sada, auto-gas je mogao ugrađivati bilo ko. Servisi nisu bili u obavezi da imaju dokaze ni o originalnosti uređaja i opreme, niti o njihovom poreklu. Takođe ti servisi nisu morali da budu registrovani kao posebna delatnost nego su mogli da rade i u okviru auto-mehaničarskih ili sličnih radionica - kaže Jovanović.

Važna novina u odnosu na dosadašnje propise jeste i kraći period važenja atesta, koji je smanjen sa deset na pet godina, kao i to da će on sada biti potreban osim za bocu i za isparivač kao i za dva elektromagnetna ventila. Ovlašćeni serviseri će nakon ugradnje morati da izdaju overen izveštaj o poštovanju procedure ugradnje uređaja, kao i fiskalni račun - objašnjava Vlada Kantulić, iz Nacionalne asocijacije za tečni naftni gas (TNG).

Pravila i za trgovce

Vlada Kantulić kaže i da su predviđene nove izmene za sve sudove pod pritiskom. Nova pravila važiće i za sve on koji hoće da uvoze gas, jer će morati da imaju magacinski prostor od 1.000 metara kubnih, što znači da neko hoće da se bavi tim poslom mora ozbiljno i da se pozabavi infrastrukturom. Trenutno u Srbiji ima svega 11 prostora koji će odgovarati tim novim propisima.

Nakon ugradnje uređaja, na tehničkom pregledu se ta novina upisuje u registracioni list, vlasnik se upućuje u MUP gde dobija uput za atestiranje u ovlašćenoj instituciji. Ukoliko institut potvrdi da je sve uredu sa njegovom potvrdom, odlazi opet u Tehnički pregled gde se zatvara registracioni list. Poslednji korak je MUP, gde se na osnovu registracionog lista i atesta izdaje nova saobraćajna dozvola u koju se upisuju podaci o težini vozila i napomena da vozilo koristi pogon na tečni i naftni gas - objasnio je Kantulić.

Novina u odnosu na prethodne propise je i obavezno posedovanje nalepnice na kojoj piše LPG, koja se dobija prilikom atestiranja i mora se zalepiti na zadnje vetrobransko staklo. Ona služi i kao dokaz da vozilo ima atest i da na pumpama u njega sme da se toči gas. Nalepnica je obavezna i ako nameravate da idete preko granice, jer u mnogim državama važe posebna pravila za vozila sa TNG-om.

Kantulić kaže da se zemlje u okruženju, pa i u Evropi, imaju tako regulisanu proceduru, s tim da je razlika u tom ko izdaje neophodna ovlašćenja i licence.

- U Hrvatskoj, na primer, ovlašćenja izdaje Nacionalni asocijacija za TNG. Kod nas je predviđeno da to radi novoformirana Asocijacija, ali kako će ona biti relativno mali organ nisam siguran da li će imati kapaciteta za to - kaže on.

Нема коментара: