brojač poseta

понедељак, 07. децембар 2009.

Selidba sudova

Tokom selidbe sudova i sudskih predmeta, shodno novoj organizaciji i mreži, koja će početi 15. decembra, sudovi će postupati samo po hitnim predmetima.

Pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić je u izjavi za Tanjug precizirao da će se tokom selidbe, čije se okončanje očekuje najkasnije do sredine januara naredne godine, "hitno" razmatrati pritvorski predmeti, kao i predlozi za određivanje privremenih mera u porodičnim i radnim sporovima.

Pomoćnik ministra je istakao da će postupak selidbe sudova biti veoma strog, s obzirom da se u javnosti već spekuliše sa mogućnošću nestanka pojedinih predmeta prilikom selidbe, a najveća se očekuje u Beogradu.

"Postupak primopredaje predmeta biće veoma strog, a za odgovorna lica koja će je sprovoditi određeni su iskusni i pošteni sudski službenici, dok će selidbu sigurno pratiti i asistencija policije", naglasio je Simić.

Privremeni raspored sudija za postupanje u hitnim predmetima, doneće vršioci dužnosti predsednika sudova najkasnije do 31. decembra koje će, prema Simićevim rečima, Visoki savet sudstva postaviti odmah po okončanju opšteg izbora sudija, koji bi trebalo da bude okončan do 15. decembra.

Do 15. januara 2010. vd predsednici sudova će morati da donesu redovan godišnji raspored i da njim predvide koje će sudije u kojoj materiji postupati, naglasio je Simić.

Prema njegovim rečima, Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde formirali su Komisiju za raspored sredstava za rad, opreme i arhiva, a njeni članovi uveliko rade na sprovođenju plana za selidbu.

Utvrđeni su i poslovi koje prilikom "selidbe sudova“ treba izvršiti, rokovi za izvršenje pojedinih radnji, način na koji treba obaviti pojedine poslove, a određena su i odgovorana lica, naveo je on.

Sudske arhive će za sada ostati u sudskim zgradama u kojima se nalaze, naveo je Simić i dodao da je moguće da zbog nedostatka prostora arhiva Četvrtog opštinskog suda u Beogradu bude izmeštena u drugu zgradu, kao i brojni arhivirani ostavinski i vanparnični predmeti.

Što se tiče zakazivanja suđenja u narednom periodu, on je izrazio uverenje da se od 20. januara mogu očekivati prva zakazana ročišta, a od 1. februara bi, kako je naveo zakazivanje trebalo da krene u punom kapacitetu.

Beograd će, shodno novoj mreži - imati novi raspored sudova, prema kom će sudovi republičkog ranga - Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Apelacioni sud u Beogradu, Privredni apelacioni sud i moguće Viši prekršajni sud biti smešteni u novoj zgradi, u Nemanjinoj ulici broj 9, kazao je Simić.

U Palati pravde biće smeštene sudske uprave, istražna krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu, kao i Maloletničko odeljenje, Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija i Služba međunarodnopravne pomoći u krivičnim stvarima ovog suda.

Tu će se takođe nalaziti (ostati) i uprave i istražna krivična odeljenja Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu, kao i zemljišno-knjižno odeljenje Prvog osnovnog suda.

U istoj zgradi biće smešteni Više javno tužilaštvo u Beogradu, kao i Prvo i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu, za ratne zločine i organizovani kriminal ostaće u zgradi u Ustaničkoj ulici.

U zgradi sadašnjeg Petog opštinskog suda biće smešteno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, a u sadašnjoj zgradi Trećeg opštinskog suda biće građanska odeljenja Višeg suda u Beogradu - prvostepeno i drugostepeno (mala apelacija).

U zgradi sadašnjeg Četvrtog opštinskog suda u Beogradu biće smeštena pojedina odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu - izvršno, vanparnično, ostavinsko, odeljenje radnih sporova i specijalizovana veća za postupanje u porodičnim sporovima.

Нема коментара: