brojač poseta

среда, 26. август 2009.

I OEBS ustao protiv zakona o medijima!

Šef misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Hans Ola Urstad, juče oštro kritikovao Predlog zakona o informisanju, tvrdi da on vodi u autocenzuru i gašenje medija!

I on je protiv zakona... Hans Ola Urstad

Šef misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Hans Ola Urstad, oštro je juče kritikovao Predlog zakona o javnom informisanju! Urstad je naglasio da su predložene kazne previsoke i da će, ako zakon bude usvojen, dovesti do autocenzure i zatvaranja medija.

Saša Janković, zaštitnik prava građana: žaliću se Ustavnom sudu

Zakon o javnom informisanju najneposrednije je povezan sa ostvarivanjem Ustavom garantovane slobode medija, kao i ustavnog prava prava građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obavešteni o pitanjima od javnog značaja, što prati dužnost sredstava javnog informisanja da to pravo poštuju.

Ukoliko tekst Predloga zakona na kraju glasanja u Skupštini zadrži manjkavosti na koje je stručna javnost već ukazala, odnosno ukoliko ostane ozbiljna sumnja u to da se njime može suzbijati sloboda medija i ugrožavati pravo građana na informisanje, ja ću naravno biti dužan da iskoristim zakonska ovlašćenja i pred nadležnim organima, pre svega Ustavnim sudom, zatražim ocenu o saglasnosti sa ustavnim garancijama sloboda i prava i međunarodnim konvencijama koje smo ratifikovali.

Šef misije OEBS-a kaže i da su „krajnje problematične" odredbe koje predviđaju mogućnost zatvaranja medija čiji je račun u blokadi duže od 90 dana, kao i zabranu prenosa vlasništva nad medijima.

S druge strane, Urstad je pozdravio pojedine odredbe zakona poput veće odgovornosti distributerskih kuća, osnivača javnih glasila i glavnih i odgovornih urednika, kao i povećanu odgovornost za povredu pretpostavke nevinosti i kršenje prava maloletnika.

Previsoke kazne

- Predložen zakon, međutim, uvodi kazne koje su previsoke za situaciju u Srbiji i kao takve mogu dovesti do autocenzure i zatvaranja medija! - podvukao je Urstad, koji ima zamerku i na osnivanje registra medijskog vlasništva.

- Iako bi osnivanje registra medijskog vlasništva predstavljalo pozitivan pomak, misija bi bila obazriva kada je u pitanju uvođenje registracije kao uslova za osnivanje ili postojanje medija, jer bi to moglo da ugrozi medijske slobode - ističe Urstad. On je izrazio zabrinutost i u vezi sa načinom izrade predloženih izmena i dopuna zakona, ukazujući da „učestala primena hitnog postupka za izmene medijskog zakonodavstva ugrožava kvalitet propisa", kao i reformu medijskog sektora.

- Medijski zakoni se već drugi put ove godine menjaju po hitnom postupku. Ovakva praksa ugrožava kvalitet zakona i njihovu primenu i može da šteti medijskoj reformi u Srbiji - rekao je Urstad, i dodao da je nedostatak transparentnosti i javne rasprave prilikom izrade amandmana naročito zabrinjavajući.

Međutim, mišljenje OEBS-a koje definitivno potvrđuje da je Predlog zakona o informisanju antievropski nije ni za jotu promenilo stavove u vlasti! U G17 Plus i dalje insistiraju na usvajanju zakona, dok u DS-u kažu da su spremni samo na amandmanske izmene.

Kad LDP tumači OEBS

Sasvim je interesantno da se u saopštenju LDP-a posle sastanka Čedomira Jovanovića i Hansa Ole Urstada kaže da OEBS „podržava izmene Zakona o informisanju". Saopštenje je napisano tako da potpuno relativizuje mišljenje Urstada.

Kako je objavila agencija Beta, pod naslovom „OEBS podržava izmene Zakona o informisanju", LDP je saopštio da je Urstad „podržao poboljšanje zakona amandmanima kroz dodatne konsultacije i rad" i da je „to i uslov LDP-a za eventualnu podršku tako redefinisanom zakonu". Dodaje se da su ključne promene neophodne u odredbama o pravilima o zabrani izlaska glasila u slučaju tromesečne blokade računa i zabrani prenošenja osnivačkih prava.

U saopštenju LDP-a nema nijedne reči o stavu OEBS-a da predlog zakona uvodi autocenzuru i preti gašenjem medija!

Portparol DS-a Jelena Trivan kaže da je u javnosti izneto dosta kritika na određene odredbe zakona o informisanju, „i na te odredbe su podneti amandmani, pa je o kvalitetu zakona moguće suditi kada bude usvojen u konačnom obliku".

- Primedbe OEBS-a su razlog više da se amandmani poslanika još jednom razmotre i da se tekst Predloga zakona u što većoj meri izmeni. To je u interesu i Srbije i medija - kaže Trivanova.

Funkcioner G17 Plus Željko Ivanji ne misli tako. On čak tvrdi da OEBS nije nadležan da sudi o ovom zakonu (!?!), jer je cilj zakona zaštita ljudskih prava, a za to je, tvrdi on, nadležan samo Savet Evrope (?!).

- Kao član Pravnog tima SE, tvrdim da su kršena ljudska prava u pojedinim medijima. U idealnoj situaciji, OEBS, kao renomirana međunarodna organizacija, mogao bi da bude u pravu, ali u Srbiji nije idealna situacija. Od svih kritika OEBS-a mogao bih da se složim samo sa onom da nije bilo javne rasprave - priča Ivanji.

Zakon u inat svima

Ivanji izbegava odgovor na pitanje kako G17 Plus, čiji članovi nose značku EU na reveru, nemaju sluha za organizacije iz EU i stručnu javnost, koji nedeljama upozorava da je sporni predlog u suprotnosti sa evropskim standardima.

- Nemam ništa protiv zamerki. To je deo demokratskih procesa... Ali, zakon o medijima će 31. avgusta biti usvojen uprkos svemu!

Нема коментара: