brojač poseta

субота, 23. мај 2009.

BITKA ZA VIZE DO KRAJA JULA!

Evropska komisija pozitivno ocenila napredak Srbije ka beloj šengenskoj listi, ali navodi da to ipak nije dovoljno da bi građanima Srbije odmah bile ukinute vize. Nova šansa krajem jula

Evropska unija još daleko... Pasoši Srbije dobili odličnu ocenu, ali nedovoljno za beli šengen

Evropska unija još daleko... Pasoši Srbije dobili odličnu ocenu, ali nedovoljno za beli šengen

Srbija je ispunila veliki deo uslova EU za ukidanje viza, ali to ipak nije dovoljno da bi se naša zemlja našla na beloj šengenskoj listi. Ovo se navodi u nacrtu izveštaja Evropske komisije (www.eisweb.org ili pressonline.rs) o viznoj liberalizaciji za zemlje Balkana. Izveštaj je upućen na razmatranje svim članicama EU, a konačna odluka o tome da li će nam i kada vize biti ukinute biće doneta za oko mesec dana.

Malović: Na dobrom putu

Ministarka pravde Snežana Malović kaže za Press da je „Srbija na dobrom putu ka ukidanju viza za zemlje EU", ali ponavlja da „ne treba licitirati sa datumima o izlasku na beli šengen".

- Za koji dan možemo da očekujemo konačan izveštaj EK o ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju, ali treba znati da EK nema poslednju reč, već nju daju zemlje članice EU. Kada izveštaj bude objavljen, Srbiji predstoje bilateralni razgovori sa svakom članicom Unije koja bude imala ima određene dileme - kaže Malovićka. (D. L.)

Prema ovom dokumentu, na ukidanju viza najviše je uradila Makedonija, koja je dobila ocenu 1, što znači da „ispunjava sve uslove", Srbija i Crna Gora ocenjene su sa 1,75, odnosno „ispunjavaju većinu uslova" za ukidanje viza. BiH i Albanija dobile su ocenu 3, što znači da ne ispunjavaju uslove, dok Kosovo nije ni ocenjivano (pogledaj tabelu).

Nagrada, kazna ili šansa

U izveštaju u kome su analizirani i ocenjeni uslovi koje zemlja treba da ispuni kako bi došla na bezvizni režim sa EU navodi se da će sledeće nedelje, tačnije u ponedeljak, Evropska komisija održati raspravu o svojim zaključcima sa zvaničnicima zemalja članica Unije.

„Ukoliko članice EU budu sledile zaključke Komisije i budu se pridržavale oštrih uslova koje su same definisale, onda će Makedoniji ponuditi bezvizni režim, dok će, zasad, Albaniji i BiH to biti uskraćeno. Što se tiče Crne Gore i Srbije, Komisija i članice EU moraće da razmisle da li da nagrade nedavni impresivni napredak u obe zemlje, pogotovo u prethodnih nekoliko meseci, ili da zaustave bilo kakvo konkretno nagrađivanje sve dok se postavljeni uslovi u potpunosti ne ispune. Treća opcija, koju bi bilo bolje usvojiti nego doneti negativnu odluku, mogla bi da bude sačinjavanje još jednog, finalnog izveštaja pre kraja jula", navodi se u nacrtu izveštaja EK.

Kao poseban problem Srbije u ovom izveštaju navodi se izdavanje pasoša Albancima sa Kosova, koji su po Ustavu državljani naše zemlje.

- Centralizacija i pouzdanost izdavanja dokumenata su veoma dobro ocenjeni, ali se ukazuje na činjenicu da su za izdavanje pasoša licima koja borave na Kosovu osnov i dalje stare matične knjige, koje su prebačene na teritoriju unutar Srbije.

Zamerke EK Srbiji

- Na graničnim prelazima nema dovoljno opreme za proveru čipova u biometrijskim pasošima

- Nema sprovođenje akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala (usvojen u martu)

- Nema sprovođenje akcionog plana u okviru Nacionalne strategije za suzbijanje pranja novca i finansiranje terorizma

- Mali broj istraga i presuda za pranje novca, finansiranje terorizma, trgovine drogom

- Mali broj presuda za korupciju u poređenju sa pokrenutim istragama

Pošto stare matične knjige nisu celovite, srpske vlasti državljanstvo lica sa Kosova utvrđuju posebnim postupkom koji nije pouzdan - piše u nacrtu izveštaja EU.

EK navodi i da je broj novih pasoša koji su izdati Albancima sa Kosova mali, ali da je teško proceniti koliki će taj broj biti u slučaju da Srbiji budu ukinute vize za EU.

Nema uslovljavanja

Sagovornik Pressa iz Vlade Srbije kaže da će naša država pronaći rešenje za problem izdavanja pasoša Albancima, ali dodaje da EU neće usloviti našu zemlju da ne izdajemo pasoše žiteljima Kosova.

Pogledajte ceo izveštaj Evropske komisije o viznoj liberalizaciji za zemlje Balkana
Izveštaj evropske komisije o viznoj liberalizaciji za zemlje Balkana

Takav zahtev neće sigurno biti postavljen jer ni sve članice EU, na primer Grčka i Španija, ne priznaju pasoše privremene vlade u Prištini. Istina je i da veliki broj zemalja EU, čak i one koje su priznale nezavisno Kosovo, neće da dozvole da im se preko pasoša Srbije u zemlji pojave trgovci narkoticima ili kriminalci sa Kosova. Srbija je ponudila nekoliko predloga kako rešiti ovaj problem. Jedan od njih je i da se pasoši za naše građane sa Kosova izdaju samo u Beogradu, umesto u Niškoj Banji kao danas. Ali, nijedno rešenje ne podrazumeva da Srbija ne izdaje nove pasoše ljudima koji žive na Kosovu - navodi sagovornik Pressa.

Нема коментара: