brojač poseta

среда, 22. април 2009.

Ekstra porez na avione

Predlogom zakona, koji je vlada usvojila na poslednjoj sednici, pored ostalog se povećava porez na avione, ali dažbine za oružje ostaju iste.

Predlogom izmena Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kojim se povećavaju mnoge nadoknade, posedovanje registrovanog oružja i dalje se plaća 2.230, a dozvola za njegovo nošenje 11.130 dinara godišnje.

Posedovanje automatskih i poluautomatskih pušaka građanima se ne dozvoljava, a pravna lica koja ih imaju izdvajaće godišnje 8.240 dinara za automatsku i 3.300 dinara za poluautomatsku.

Plaćanja poreza na registrovano oružje oslobođeni su državni organi i organizacije u čijoj nadležnosti je obavljanje poslova za koje je potrebno i propisima uređeno držanje i nošenje oružja, kao i streljački klubovi i organizacije.

Porez se ne plaća ni na oružje koje je građanin dobio na poklon kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju.

Nasuprot oružju, za posedovanje i korišćenje raznih letelica vlada predlaže znatno povećanje poreza.

Ako se koriste za spostveni prevoz, godišnji porez iznosi 741.990 dinara za letelice do šest sedišta (dosad 494.660), od šest do 12 sedišta 1,483.995 dinara (dosad 989.330), od 12 do 20 sedišta 1,854.990 (dosad 1.236.660), a više od 20 sedišta 2,225.985 dinara (dosad 1,483.990).

Porez na vazduhoplove i letelice koji se koriste za rekreativne aktivnosti i imaju do četiri sedišta povećan je sa 296.800 na 445.200 dinara, dok se za one koji imaju više od četiri sedišta plaća 741.990 umesto dosadašnjih 494.660 dinara.

Propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova i letelica umanjuje se za vazduhoplove i letilice starije od pet godina, i to za deset odsto za one do osam godina, 20 odsto od osam do deset i 30 odsto za starije od deset godina.

Porez se ne plaća na vazduhoplove i letelice koje se koriste za sport, a vlasništvo su Vazduhoplovnog saveza Srbije ili njegovih članova (klubova i sportista), koji poseduju potvrdu o članstvu.

Нема коментара: