brojač poseta

петак, 20. март 2009.

NEMA DOVOLJNO BOGATAŠA!

Ekonomisti smatraju da samo podizanje poreza na plate bogatijih građana ne može značajno da popuni rupu u srpskom budžetu

s

Muke po budžetu... Premijer Mirko Cvetković

Povećanje poreza na visoka mesečna primanja, koje predlaže Vlada Srbije, ne bi imalo velike koristi za budžet ako se ne uvedu i druge dodatne mere, prvenstveno u smanjenju rashoda, smatraju ekonomisti! Oni predlažu da bi Vlada, pre svega, trebalo da uvede red u poreski sistem kako bi što efikasnije naplatila postojeće poreze.

Popunjavanje budžeta

Ekonomista Stojan Stamenković ističe da je eventualno uvođenje „solidarnog poreza" samo jedna od mera za popunjavanje budžeta i da mnogo toga zavisi i od ishoda pregovora sa MMF. On je objasnio da je očigledno da je priliv prihoda precenjen, imajući u vidu rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji.

Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je da se razmatra mogućnost povećanja poreza na lična primanja onih ljudi za koje država utvrdi da imaju visoka primanja. Na taj način bi se siromašnim građanima omogućilo da ne snose teret ekonomske krize. Ekonomista Milan Kovačević ističe da je prvo neophodno urediti sistem oporezivanja.

- Ako država hoće nešto da uradi, treba da natera ljude sa crnog tržišta da plaćaju porez. Ideja da se poveća bilo kakav teret na dohotke građana nije dobra. Vlada treba da razmišlja o tome kako da smanji potrošnju, a ne samo kako da poveća prihode - kaže Kovačević.

Profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić naglašava da za budžet Srbije ne bi bila velika korist ako bi se, radi ublažavanja posledica ekonomske krize, privremeno dodatno oporezivali samo najbogatiji.

- Uvođenjem neke vrste „solidarnog poreza" na visoke iznose mesečnih primanja ne bi moglo da se sakupi dovoljno novca da se pomogne najugroženijim građanima. Mali broj ljudi u Srbiji ima velike plate i penzije, i to ne bi bila značajnija stavka u budžetskim prihodima - smatra Arsić, ali dodaje da ako se ova mera uvede treba uključiti ne samo natprosečne zarade, već i sve prihode po osnovu ugovora i honorarnih poslova.

Saradnik Privredne komore Srbije Goran Nikolić objašnjava da zasad dodatni porez na ekstraprihode plaća samo oko dva odsto građana.

- To čini samo mali deo budžetskih prihoda. Novi predlog verovatno znači da će ovaj prag biti spušten, ali pretpostavljam da će Vlada „povući crtu" na primanja u skladu s procenama o prihodima koje bi mogla da ima od toga - ističe Nikolić.

Spasojević: Više štete nego koristi

Vlasnik „ITM grupe" Toplica Spasojević kaže da bi oporezivanje bogatijih građana imalo više psihološki, nego realan efekat.

- Neophodno je doneti niz mera, a ne samo jednu ili dve. Treba sprovesti i ovakve poteze, ali tu postoji opasnost da dođe do „bega" u sivu ekonomiju - naglašava Spasojević.

Profesor Ekonomskog fakulteta Pavle Petrović ocenjuje da je uvođenje „solidarnog poreza" dobro kao privremena mera, ali da bi paralelno s tim trebalo raditi na poboljšanju sistema naplate poreza.

Predsednik Unije poslodavaca Slobodan Avramović nije za uvođenje novog poreza na dohodak.

- Nije ni sasvim jasno na šta tačno misle predstavnici Vlade! Koliki je taj iznos plate koji bi dodatno oporezivali? Problem je što ceo sistem oporezivanja nije uređen, što dosta stranih državljana nije prijavljeno, a njihova primanja se uopšte ne oporezuju! Najave da će podići porez za plate od 40.000 dinara su nerazumljive, pa to su primanja srednjeg staleža - kaže Avramović.

fakti

n Prema podacima Poreske uprave, u Srbiji ima 16.500 građana koji imaju milionska primanja

n Ekstraprimanja koja se oporezuju jesu ona koja godišnje pređu 1,64 miliona dinara

n Najviše milionera ima u Beogradu - 11.800, Novom Sadu - 2.660, Kragujevcu - 1.100 i Nišu - 940

n U prethodnoj godini od poreza na ova primanja naplaćene su 2,22 milijarde dinara, a najveći pojedinačni prijavljeni godišnji prihod bio je oko 295 miliona dinara

Нема коментара: