brojač poseta

четвртак, 11. децембар 2008.

PORNO DIREKTOR!

Nebojša Nedeljković, koji je u dva javna preduzeća uzeo 47.000 evra otpremnine, postao direktor Aerodroma odmah pošto je u „Jatu" dobio otkaz zbog posećivanja sumnjivih internet sajtova!

Ugrozio i red letenja... Nebojša Nedeljković

Ugrozio i red letenja... Nebojša Nedeljković

Nebojša Nedeljković, bivši direktor Aerodroma i „Skijališta", koji je za osam meseci nezakonito uzeo više od 47.000 evra otpremnina, postao je 2004. „stručni kadar" G17 Plus neposredno posle otkrivanja njegove porno-afere u „Jatu"! Nedeljković, koji je u „Jatu" radio kao samostalni inženjer druge grupe, u januaru 2004. godine dobio je, naime, otkaz zbog brojnih poseta porno-sajtovima sa službenog kompjutera! On je u računarski sistem „Jata" navukao opasne viruse i čak ugrozio red letenja!!!

U rešenju o otkazu broj 02-191 od 23. januara 2004, do koga je Press juče došao, detaljno je opisano nedolično ponašanje Nedeljkovića. Zvanično se navodi da su razlozi za otkaz „povreda i zanemarivanje radnih obaveza, pošto je neprofesionalnim korišćenjem interneta i posećivanjem sajtova sporne sadržine naneo štetu poslovanju preduzeća".

Upozoravan tokom 2003.

Nedeljković je, kako se navodi u rešenju o otkazu, radio u Odeljenju plana radova, delatnost tehnički poslovi, i tokom čitave 2003. godine upozoravan je da ne koristi sumnjive sajtove. Administratori „Jata" utvrdili su da se sa kompjutera koji je koristio Nedeljković vrlo često ulazilo na sajtove pornografskog karaktera, dok je Nedeljković tvrdio da mu je sve napakovano. U rešenju o otkazu koje je potpisao zamenik direktora Stanislav Novaković doslovno piše:

Ovde sve piše... Rešenje o otkazu Nedeljkoviću

Ovde sve piše... Rešenje o otkazu Nedeljkoviću

„Zbog primećenog zagušenja mreže, po izvršenoj proveri nadležne službe info-sistema (februar 2003. godine), konstatovano je da se i pored upozorenja sa radne stanice WS78 internet duže vreme zloupotrebljava, te je administrator mreže morao više puta da čisti računar od velikog broja sajtova različitog sadržaja i ubačenih virusa... Kao vreme jedne od zloupotreba interneta utvrđeni su 19.10.2003. i 21.10.2003. godine (dnevna i noćna smena), kada je radio Nedeljković Nebojša".

Još se navodi i to da je zbog ovakvog ponašanja „bitno otežan pristup drugim korisnicima", da su ubačeni virusi zbog čega je došlo do zagušenja i blokiranja mreže, a sve to „u krajnjoj konsekvenci dovodi u pitanje i samo izvršenje saobraćaja prema planiranom rasporedu"!!!

I ništa ovde ne bi bilo toliko čudno da samo pet meseci nakon što je zbog „porno-skandala" izbačen iz „Jata" Nedeljković nije imenovan za direktora Aerodroma! Kako saznajemo, rukovodstvo G17 Plus tada je detaljno obavešteno o „porno-aferi", ali je Nedeljković uprkos tome 17. jula 2004. postavljen za prvog čoveka Aerodroma!

Nagrađen za bruku

Tri i po godine kasnije, Nedeljković je 1. novembra 2007. na sednici Vlade razrešen ove dužnosti, ali je istog dana kao „stručni kadar G17" nagrađen funkcijom direktora JP „Skijališta Srbije". Tada mu je, podsetimo, Aerodrom nezakonito isplatio 1,6 miliona dinara otpremnine. Konačno, osam meseci kasnije, u junu ove godine, posle sukoba sa Dinkićem smenjen je i sa ove funkcije, i tada je „nagrađen" još jednom otpremninom od čak 2,16 miliona dinara! Danas Nedeljković radi kao direktor Izdavačkog preduzeća „Borba".

HIT DANA:

Aerodrom mu platio i porez na stan

Aerodrom „Nikola Tesla" ne samo da je Nedeljkoviću nezakonito isplatio milionsku otpremninu, već mu je platio i 511.862 dinara na ime poreza za stan, otkriva Press! Nedeljković je prethodno od Aerodroma uzeo i kredit za stan od 129.782,42 evra, na 40 godina, po kamati od 0,5 odsto godišnje.

Press je došao u posed naloga blagajni Aerodroma da se isplati novac i uplatnice od 8. aprila 2005. godine, kojom se potvrđuje da je Nebojša Nedeljković uplatio porez na prenos apsolutnih prava Građevinskoj direkciji Srbije. Zanimljivo je da je Aerodrom Nedeljkoviću platio i još jednu administrativnu taksu od 5.111 dinara! Iz blagajne Aerodroma, u istoj vrednosti kao i Nedeljkoviću, porez na stan je plaćen i bivšem direktoru Zoranu Kaličaninu.

U G17 Plus juče nisu hteli da detaljnije komentarišu ovaj slučaj. Rečeno nam je samo da je Nedeljković u „Skijalištima" smenjen zbog lošeg rada i da on više nije kadar ove stranke. Lider G17 Mlađan Dinkić je, podsetimo, pre dve nedelje u „Utisku nedelje" rekao da je Nedeljković bio dobar menadžer i da je kao takav imenovan za direktora Aerodroma. Sam Nebojša Nedeljković odbija da govori za Press.

Javno preduzeće
"Jat ervejz"
Delatnost pravni, kadrovski
i opšti poslovi
Broj: 02-191
Beograd, 23.01.2004. godine

Na osnovu člana 105 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/01 i 73/02) i ovlašćenja generalnog direktora broj 725 od 27.05.2002. godine, ovlašćeno lice Stanislav Novaković, pomoćnik direktora Delatnosti pravnih, kadrovskih i opštih poslova, doneo je

R E Š E NJ E

o otkazu ugovora o radu

Zaposlenom Nedeljković Nebojši, samostalnom inženjeru druge grupe, Odeljenja plana radova, Delatnost tehnički poslovi, OTKAZUJE SE Ugovor o radu br. 01-15638/16111/1/SS od 28.11.2003. godine u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS" br. 70/01 i 73/02), člana 101 tačka 3 i Ugovora o radu br. 02-15638/16111/1/SS od 28.11.2003. godine, član 8.4. alineja 5, 10 i 20.

Zaposlenom se otkazuje Ugovor o radu danom pismenog otpravka ovog rešenja.

O b r a z l o ž e nj e

Zaposleni Nedeljković Nebojša, samostalni inženjer druge grupe, Odeljenje plana radova, Delatnost tehnički poslovi, svojim postupanjem učinio je povredu radne obaveze utvrđenu članom 101 tačka 3 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/01 i 73/02) i povredu radne obaveze utvrđenu Ugovorom o radu broj 01-15638/16111/1/SS od 28.11.2003. član 8 stav 8.4, alineja 5 "Necelishodno i neodgovorno korišćenje sredstava", alineja 10 "Neprijavljivanje povrede radne obaveze, radna disciplina i ponašanje zaposlenog", alinja 20 "Zanemarivanje radnih obaveza ili nesavesno vršenje radnih obaveza, odnosno činjenje nepravilnosti u vršenju radnih obaveza koje mogu da utiču na bezbednost i urednost vazdušnog saobraćaja".

Naime, na osnovu podataka o korišćenju interneta u Delatnosti tehnički poslovi, konstatovano je da se u Odeljenju otkrivanja kvarova, Sektor održavanja aviona internet zloupotrebljava i koristi nenamenski duži period.

Zbog primećenog zagušenja mreže po izvršenoj proveri nadležne službe info-sistema (februar 2003. godine) konstatovano je da se pored upozorenja sa radne stanice WS78 u Odeljenju otkrivanja kvarova, internet duže vreme zloupotrebljava te je administrator mreže morao više puta da čisti računar od velikog broja sajtova različitog sadržaja i ubačenih virusa. Kao dodatna mera upozorenja celoj službi je u dva navrata blokiran pristup internetu. Nakon ovakvog sleda preduzetih mera i nadalje se postupalo suprotno upozorenjima, iako su korisnici interneta znali da korišćenje računske mreže Informacionog sistema, uključujući i internet, u Tehničkim poslovima predstavlja jedno od najvažnijih sredstava poslovanja s obzirom da ovi resursi omogućavaju konstantan pristup bazama podataka proizvođača, kao i druge potrebne kontakte, uključujući i preuzimanje informacija neophodnih za rad velikog broja službi u Tehničkim poslovima. Kao vreme jedne od zloupotreba interneta utvrđeni su 19.10.2003. i 21.10.2003. godine (dnevna i noćna smena), kada je uvidom u evidenciju o prisutnosti na radu konstatovano da je navedenih dana radio Nedeljković Nebojša.

Tom prilikom ponovo je registrovana zloupotreba interneta zbog posete različitih sajtova neprofesionalne sadržine, što osim direktno prouzrokovane materijalne štete ima daleko teži značaj u pogledu drugih mogućnosti posledica - bitno otežan pristup drugim korisnicima, ubačeni virusi, zagušenje pa i blokiranje mreže, a što u krajnjoj konsekvenci dovodi u pitanje i samo izvršenje saobraćaja prema planiranom rasporedu.

Na osnovu navedenih razloga konstatovano je da se radi o više puta ponavljanoj povredi radne obaveze i discipline, pri čemu je bitan element odgovornosti svesno pristajanje na nastupanje navedenih posledica.

Napred navedeno utvrđeno je na osnovu predmeta br. 103 od 20.1.2004. godine Delatnosti tehnički poslovi, predmeta br. 3032 od 24.12.2003. godine, Delatnosti tehnički poslovi, predmeta od 21.11.2003. godine, Sektora obezbeđenja kvaliteta, biro i informatika, dopisa br. 2935 od 10.12.2003. godine, Delatnosti tehnički poslovi i predmeta br. 2973 od 17.12.2003. godine.

Upozorenjem br. 3014 od 23.12.2003. godine imenovani je propisno upozoren i stekli su se uslovi da mu poslodavac može otkazati Ugovor o radu.

Na osnovu čl. 104 stav 3 Zakona o radu Republike Srbije zatraženo je mišljenje Samostalnog sindikata vazduhoplovnih inženjera Srbije, zavedenim pod brojem 15799 od 25.12.2003. godine.

Iz svih napred navedenih navoda ispunjeni su uslovi da se donese Rešenje o otkazu Ugovora o radu.

Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja zaposleni može u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka ovog rešenja da pokrene spor pred nadležnim sudom.

Dostavljeno: Pomoćnik direktora

- Imenovanom pravni, kadrovski i
- Delatnost tehnički poslovi opšti poslovi
- Delatnost finansijski poslovi
- Sektor kadrovski poslovi Stanislav Novaković
- Sektor opšti poslovi
- Sektor obezbeđenje
- Interline
- a/a

Нема коментара: