brojač poseta

петак, 10. октобар 2008.

Odbijen Karadžićev zahtev za podatke o sporazumu sa Holbrukom

Odbijen Karadžićev zahtev za podatke o sporazumu sa Holbrukom
Haški tribunal odbacio je danas zahtev nekadašnjeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića da tužilaštvu izda nalog da mu dostavi informacije koje poseduje o sporazumu koji mu je svojevremeno ponudio bivši predstavnik SAD Ričard Holbruk, garantujući mu imunitet pred Tribunalom.

U saopštenju Sudskog veća savetuje se Karadžiću da zahtev za pristup podacima koje poseduje tužilaštvo uputi upravo tužilaštvu.
U obrazloženju odluke, Sudsko veće kaže da je optuženi tačno naveo pravila Tribunala koja nalažu tužilaštvu da odbrani optuženog dostavi, čim je to moguće, sve materijale o čijem postojanju je tužilac obavešten, a koji bi mogli da ukažu na nevinost optuženog ili da smanje njegovu odgovornost ili da utiču na kredibilitet dokaza tužilaštva, a sve da bi se obezbedilo fer suđenje.
Međutim, kaže se dalje u saopštenju Sudskog veća, samo tužilaštvo procenjuje koji od dokumenata kojima raspolaže mogu da budu od značaja za odbranu optuženog.
Sudsko veće poštuje to pravo tužilaštva i smatra da ga se ono pridržava. Ali ukoliko optuženi smatra da tužilaštvo nije ispoštovalo ta pravila Tribunala, onda može da se obrati Sudskom veću tvrdeći da je tužilaštvo prekršilo spomenuta pravila i da zatraži da Sudsko veće izda naredbu tužilaštvu da ih sprovede.
Takvo naređenje se izdaje jedino ukoliko optuženi može da dokaže Sudskom veću da tužilaštvo nije ispoštovalo sudska pravila. Da bi to dokazao, optuženi mora tačno da naznači materijal koji je u pitanju, da pruži dokaze prima facie koji bi ukazivali da tužilaštvo verovatno poseduje ili kontroliše te dokumente i da pruži prima facie dokaze da bi ti dokumenti verovatno mogli da ga oslobode krivice.
Kako optuženi nije zadovoljio te zahteve, Sudsko veće smatra da je preuranjeno izdavati bilo kakva naređenja tužilaštvu, za koje pretpostavlja da se vladalo po pravilima Tribunala.
Karadžić se tereti za genocid nad nesrbima u Srebrenici i u BiH i za druge zločine počinjene 1992-95. godine.

Нема коментара: