brojač poseta

уторак, 30. септембар 2008.

Srbija četvrta najstarija populacija u svetu

Srbija četvrta najstarija populacija u svetu
Srbija je sa 15,7 odsto starijih od 65 godina na četvrtom mestu na listi najstarijih populacija u svetu, pokazuju rezultati ponovljeni povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana starih osoba.

Prema rezultatima popisa iz 2002. godine, više od 900.000 osoba u centralnoj Srbiji i oko 300.000 u Vojvodini staro je 65 i više godina. U Srbiji je 1950. živelo 235.000 starijih od 65 godina, da bi ih u drugoj polovini prošlog veka bilo 924.000. Prema podacma nevladinog sektora, 12,8 odsto starijih od 70 godina nema nikakvih primanja i veoma teško živi.
Prošle godine na Međunarodni dan starih osoba, stručnjaci Ujedinjenih nacija predvideli su da će do 2050, prvi put u istoriji čovečanstva, broj starih u svetu premašiti broj mladih.

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da je poboljšanje i povećanje kapaciteta za smeštaj starih ljudi jedna od mera za unapređenje njihovog položaja, ali da je primarno podsticanje alternativnih vidova brige kao što je pomoć u kući.
"Nije ideja da ljude smeštamo u institucije, to je zadnja mera, ideja je da se podstiču alternativni vidovi pružanja socijalnih usluga, kao što su personalna asistencija i pomoć u kući", rekao je agenciji Beta Ljajić.
On rekao da stare osobe ne smeju biti tretirane kao teret društva, već kao njegov sastavni deo,a ministarstvo će pomagati takve projekte svuda gde postoji interes lokalne samouprave za ovim vidovima brige o starima.
"Mislim i na dnevne boravke i na privremene smeštaje. To uključuje privatnu inicijativu i pojednostavljenje procedure za otvaranje domove, jasno utvrđivanje programa akreditacije i licenciranja, da s jedne strane lakše ljudi dolaze do dozvola, a s druge strane da bude stroga kontrola i nadzor i za programe i za standarde koji se primenjuju u tim domovima", precizirao je Ljajić.
Prema njegovim rečima, nije cilj pravljenje grandioznih objekata sa velikim brojem korisnika, ali je neophodno povećati kapacitete. Evropski prosek smeštajnih kapciteta je četiri odsto od ukupnog broja starih, a kod nas je manji od jednog procenta.

Kao poseban problem on je izdvojio to što stari ljudi koji su smešteni u institucije često izgube kontakt sa porodicom, kao i sto što je dve trećine njih smešteno van mesta prebivališta čime se dodatno gubi konkakt sa prirodnom porodicom.
"Međunarodni dan starih obeležičemo između ostalog time tako što ćemo podvući crtu i videti šta je učiunjeno od onog što smo mi planirali da uradimo, posebno kada je u pitanju implementacija naše nacionalne strategije za unapređenje položaja starih osoba", kazao je Ljajić.

Нема коментара: