brojač poseta

субота, 31. мај 2008.

"ZEMUNCIMA" ODUZIMAJU SVE PO SPISKU

Država će oduzeti sve što se pronađe na računima osuđenih „zemunaca", sva imovina za koju se dokaže da je njihova biće oduzeta da bi se isplatila odšteta žrtvama njihovih otmica

Osuđenim članovima „zemunskog klana" biće oduzet svaki dinar kako bi Miroslavu Miškoviću i drugim žrtvama njihovih otmica bila isplaćena 272 miliona dinara! Ako „zemunci" u roku od šest meseci ne isplate oštećene, država će morati prinudno da naplati novac koji su oni dobili od otmica. Međutim, ukoliko se na kraju utvrdi da osuđeni nemaju nikakvu imovinu, moguće je da oštećeni Miroslav Mišković, Dragoslav Vuković i Saša Pešić nikada ne dobiju svoj novac!

Udarac na imovinu mafijaša

Za efikasno suzbijanje organizovanog kriminala neophodan je udarac u njegovu imovinu. Prvi koji je zastupao takav stav bio je italijanski sudija Đovani Falkone. On je prvi put u odnosu na mafiju primenio ekonomsku analizu zločinačke organizacije, uporedivši strukturu tog udruženja sa strukturom kriminalnog preduzeća. Smatrao je, naime, da represivni pristup u borbi protiv mafije ne može sam po sebi biti dovoljan da bi se ona porazila, jer ako „struktura tog kriminalnog preduzeća nastavi da proizvodi bogatstvo, mafija će uvek moći da pridobije nove članove i novo rukovodstvo".

Četvrti opštinski sud osudio je pre dva dana sedmoricu „zemunaca" na 30,9 godina zatvora zbog otmice i iznude i obavezao ih da vlasniku „Delte" Miroslavu Miškoviću plate 211,7 miliona dinara, Dragoslavu Vukoviću 59,9 miliona dinara i Saši Pešiću 423.000 dinara. Osuđeni će od datuma pravosnažnosti presude imati šest meseci da postupe po nalogu suda i isplate oštećene, međutim moguće je da do toga nikada ni ne dođe! Ako se utvrdi da niko od osuđenih ne poseduje imovinu, država će morati da dokaže da su oni imovinu stečenu kriminalom prebacili na članove svojih porodica, što je po postojećem zakonu teško dokazivo.

Zoran Tejić, portparol Četvrtog opštinskog suda, koji je zadužen za prinudnu naplatu, kaže za Press da se zakonski osnov za naplatu novca stvara tek kada je presuda pravosnažna.

Otkud 211 miliona odštete Miškoviću?

Press je pokušavao da sazna zašto Miroslav Mišković na ime odštete za otmicu treba da dobije 211,7 miliona dinara, ili 2,5 miliona evra, odnosno 5 miliona maraka, kada je za svoj otkup dao sedam miliona maraka! Međutim, na ovo pitanje niko od sudija ili tužilaca nije imao odgovor. Sud bi po pravilu trebalo da naloži osuđenima da isplate odštetu u visini koja se pominje u optužnici. Advokat Goran Petronijević kaže da sud može da presudi da osuđeni plate iznos koji su stekli krivičnim delom, a može da odluči da se na to doda i naknada štete kroz imovinski zahtev. Takođe, dodao je Petronijević, na celu tu cifru može da se doda i kamata.

- Ukoliko Okružni sud potvrdi presudu, počinje dobrovoljni rok za isplatu duga - objašnjava Tejić. Prema njegovim rečima, sud sačinjava zapisnik pokretne i nepokretne imovine i na taj način se obezbeđuje isplata novca. Međutim, ako se utvrdi da „zemunci", koji ogromnim ciframa plaćaju svoje advokate, nemaju imovinu koja bi mogla biti konfiskovana, time se i smanjuje mogućnost oštećenih da dobiju novac.

- Oštećeni mogu ponovo za tri meseca da podnesu zahtev za naplatu, u kom slučaju se ponovo proverava da li su osuđeni u međuvremenu stekli imovinu, ali je teško poverovati da će se imovinska karta „zemunaca" bitno promeniti - rekao je Tejić.

Čak i ako se utvrdi da osuđeni imaju nepokretnosti, postoje određena ograničenja, pa se tako ne može oduzeti „krov nad glavom" porodici osuđenog. Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić objašnjava za Press manjkavosti postojećeg zakona, ali i prednosti novog zakona, koji bi trebalo da reguliše oblast protiv pravno stečene imovine.

fakti

n Braća Miloš i Aleksandar Simović i Vladimir Milisavljević obavezni su da isplate 211 miliona i 766.000 dinara Miroslavu Miškoviću, koji je otet u maju 2001.
n Oni su zajedno sa Nenadom Opačićem, koji je osuđen na tri godine zatvora zbog podstrekivanja na otmicu Dragoslava Vukovića, obavezni da oštećenom isplate 60 miliona dinara
n Presudom Specijalnog suda članovi „zemunskog klana" na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom obavezni su da zajedno plate 11,6 miliona evra, koliko su uzeli za otkup otetih Milije Babovića, Vuka Bajruševića i Suada Musića

- Prema postojećem zakonu, od osuđene osobe se može oduzeti imovina samo za koju je u konkretnom slučaju dokazano da potiče iz kriminalne delatnosti. Ukoliko ta osoba nema imovinu, do naplate ni ne dolazi. Ako je osuđenik preneo imovinu na nekog, onda je sud dužan da dokaže tu činjenicu, što se u praksi teško dokazuje - kaže profesor Škulić.

On ističe da će se prema novom Zakonu o oduzimanju protivpravno stečene imovine, teret dokazivanja porekla imovine prebaciti na osobu koja se tereti za neko krivično delo.

- Čak i ako imovina nije stečena iz krivičnog dela za koje je neko lice osuđeno, ona se oduzima. Prema novom zakonu, neće biti važno da li je osuđenik imovinu preneo na nekog rođaka, jer ako ne dokaže odakle potiče recimo stan, on će biti oduzet. Naravno, i u ovom slučaju, ako neko nema novac ili nepokretnosti ne može doći do prinudne naplate - objašnjava naš sagovornik.

Нема коментара: