brojač poseta

недеља, 13. април 2008.

Malo predbračnih ugovora

Predbračni ugovor nije zaživeo u Srbiji iako je predviđen zakonom od 2005. godine.

Na 39 hiljada brakova godišnje imamo tek nekoliko desetina predbračnih ugovora. Porodični zakon u Srbiji omogućava budućim supružnicima da sklope predbračni ugovor. Na taj način unapred se rešavaju imovinski odnosi za imovinu stečenu pre braka, ali i za imovinu stečenu u braku.

"Upravo ovi ugovori, bračni ugovori, bilo predbračni ili oni zaključeni u toku braka pomažu da se imovinski odnosi supružnika reše na najbolji mogući način, znači njihovim dogovorom, to jest zaključenjem ugovora i da se na taj način izbegnu dugotrajne parnice", navela je Vesna Sekulić iz Prvog opštinskog suda u Beogradu.

Predbračne ugovore uglavnom potpisuju stariji imućniji supružnici koji iza sebe imaju ili prethodni brak ili već utvrđene pozicije u društvu i veću imovinu.

Iznos koji se plaća za sudsku taksu zavisi od imovine koja ulazi u ugovor.

"Supružnici koji žele da zaključe bračni ugovor podnose predlog za zaključenje ovog ugovora vanparničnom odeljenju suda na opštini na čijoj teritoriji žive. Zatim sud poziva predlagače i ovaj ugovor overava sudija", kaže Sekulićeva.

Na teritoriji opština Stari grad i Palilula u 2006. godini zaključeno je sedam predbračnih ugovora, prošle godine jedan, a ove nijedan.

"Događa se da pitaju ljudi, pitaju naravno kada dođu da zakažu brak, oni se raspituju - Aha, a šta je to predbračni ugovor, ali vidim da to nije zaživelo", kaže matičarka Gordana Zorić.

"Između ostalog, čini mi se da kod nas nekako taj predbračni ugovor nije zaživeo, ili nema ih onoliko koliko bi trebalo obzirom da su zakonom predviđeni kao takvi zbog toga što smo mi suštinski jedno, kad su ovi odnosi u pitanju prilično tradicionalno, patrijarhalno društvo", objašnjava bračni psihoterapeut Radmila Vulić-Bojović.

Svaki peti brak u Srbiji završi se razvodom. Iako do njega ne dolazi zbog imovinskih pitanja, ona su ipak ta koja se stavljaju u prvi plan tokom brakorazvodnih parnica.

"Ljudi vrlo često izbegavaju da o tome razmišljaju unapred, jer to nekako nije u saglasju sa onim da se mi venčavamo i da sklapamo brakove u trenutku najveće zaljubljenosti. To je onako, prilično emotivno stanje, čak bih rekla, u nekim fazama izmenjeno stanje svesti, tako da su te neke racionalne odluke negde jako daleko od nas", kaže Vulić-Bojović.

"Ja mislim da to mladi treba i dalje tako da kreću u bračne vode, bez interesa, jer interes mislim da nije dobar, ali nećemo im kvariti ni taj predbračni ugovor, ko želi, pa neka ga potpiše", smatra matičarka Gordana Zorić.

Uprkos različitim mišljenjima, svi se slažu da je dobro što postoji mogućnost izbora. Taj izbor je, svakako, na onima koji će stupiti pred matičara i reći "Da".

Нема коментара: