brojač poseta

недеља, 20. април 2008.

Koža kao detektor laži

Iz vašeg znoja možete da otkrijete u kakvom je stanju vaš organizam i od čega bolujete. Naučnici su otkrili da merenjem posebnih zraka na vašoj koži može da se otkrije na kojim mestima i zašto se znojite i koje oboljenje je uzročnik znojenja.

Ključ je u spiralnom obliku znojnih kanala, tvrde naučnici. Sićušne cevčice koje povezuju znojne žlezde sa kožom spiralnog su oblika, kao šrafovi, ali i pojedine antene.
- Pošto im je oblik sličan nekim antenama, rešili smo da izmerimo broj prevoja znojnih kanala da bismo otkrili intenzitet talasa na koje bi te „antene“ na našoj koži mogle da reaguju. Talase koje smo otkrili svrstali smo u grupu sub-teraherc ili sub-rendgenskih zraka. Pun rendgenski spektar T-zraka već se koristi za otkrivanje falsifikovanih umetničkih dela ili skrivenog oružja, a za razliku od svojih rođaka X-zraka potpuno su bezopasni - kaže fizičar Juri Feldman sa Univerziteta u Jerusalimu.
Kreiranjem mašine koja generiše i detektuje sub-T zrake, naučnici će biti u stanju da „komuniciraju“ sa milionima antena koje se nalaze u našoj koži. Oni kažu da se merenjem ovih talasa može utvrditi koliko se i na kojim mestima osoba znoji, što je najbolji način da se otkrije uzrok, odnosno oboljenje koje uzrokuje pojačano znojenje.
Znoj se pojavljuje na različitim delovima tela i različitog je intenziteta. Tako kada jedemo nešto ljuto najviše se znojimo na čelu, a za vreme sunčanja na grudima. Tako i različita oboljenja aktiviraju znojne žlezde na različitim delovima tela, istovremeno menjajući visinu pritiska i brzinu pulsa.
- To će nam omogućiti da napravimo takozvanu mapu znojenja, odnosno da utvrdimo na kojim mestima se koliko i zašto znojimo. Tako ćemo u budućnosti moći da dijagnostikujemo različita oboljenja koja se ispoljavaju kroz promene ovih faktora - tvrde naučnici.
Tokom ovog istraživanja naučnici su takođe uspeli da izmere pritisak i puls „na daljinu“, bez korišćenja uobičajenih instrumenata. Oni su pratili znojenje pacijenata koje je direktno povezano sa promenama u njihovom pritisku i pulsu. Zahvaljujući ovom novootkrivenom sistemu, svi komplikovani medicinski testovi moći će da se izvedu jednostavno i istovremeno, uz konstantno praćenje rezultata. Do sada je, na primer, pacijent morao da bude podvrgnut komplikovanom hirurškom zahvatu ugradnje monitora kako bi mu se konituniurano pratio krvni pritisak, a da bi se izmerio intenzitet rada znojnih žlezda morale su da mu se postave elektrode koje beleže količinu znoja ali na maloj površini kože.
Ovaj sistem, ukoliko zaživi, lako će naći primenu kod sportista, u ranoj medicinskoj dijagnostici, pa čak i bezbednosti, budući da funkcioniše i kao detektor laži. Naime, kada osoba govori neistinu njen puls se ubrzava, pritisak skače i znojenje postaje intenzivnije. Stari metod za detekciju laži baziran je na poligrafskoj mašini koja mora biti fizički vezana za osobu podvrgnutu ispitivanju, a iskusni profesionalci u stanju su da prevare ovaj aparat. Novi sistem biće efikasniji samim tim što osoba nije ni svesna činjenice da neko proverava istinitost njenih iskaza te ne mora ni da da dozvolu.

Нема коментара: