brojač poseta

недеља, 20. април 2008.

Fiksna i mobilna mreža u jednoj

Fiksna i mobilna mreža u jednoj
Mobilni telefoni uskoro će moći da koriste mobilnu mrežu na otvorenom, a fiksnu mrežu u zatvorenim prostorijama. Na taj način mobilni ima iste funkcije, ali su troškovi telefoniranja manji. Britiš telekom (BT) i Telekom Italija (TI) već testiraju različite načine konvergencije dve grane telefonije.

Fiksna i mobilna telefonija, mreže druge i treće generacije, fiksni i mobilni telefoni, dve vrste operatora koje rade u svakoj zemlji u svetu... Otvaranje i puštanje u rad bilo koje mreže može koštati i milione evra. Operativni troškovi su veliki, pogotovu kad se uzme u obzir razvoj telekomunikacija, samim tim razvoj nove opreme i nadogradnja. Sama mobilna telefonija je već na početku ovog veka unapredila svoj sistem mrežom treće generacije, odskoro i HSDPA tehnologijom. Razvoj telekomunikacija je, međutim, veoma brz i nepredvidljiv, dok ostale industrije ne beleže takav rast. Kao ekonomski isplativo, ali i krajnje praktično rešenje javlja se ideja o sinergiji fiksne i mobilne telefonije. Reč je o konvergenciji različitih usluga, pre svega, usluga fiksne i mobilne telefonije, u cilju kreiranja jedinstvenog rešenja koje će biti jednostavno i praktično za korisnike.
U poslednjih par godina, komunikacija putem mobilnog telefona se sve više pomera iz otvorenog prostora u zatvoreni, u stanove, kancelarije... Predviđa se da će se u 2008. godini više od 70 odsto razgovora obavljati upravo u zatvorenim prostorijama. Operatori imaju novi izazov - da osmisle najbolje rešenje za mrežnu pokrivenost kako otvorenog, tako i zatvorenog prostora. Jedno od inovativnih rešenja jesu femto bazne stanice, pogodne za postavljanje unutar prostorija zbog svoje veličine i funkcionalnosti.
Femto bazne stanice bi bile u mogućnosti da pokriju signalom celu zgradu, a povezivale bi se na ADSL priključke za fiksnu telefoniju. Na taj način zgrada bi imala svojevrsnu mini baznu stanicu i štedela bi kapacitete većih baznih stanica koje pokrivaju to područje. Neki od problema koji treba prevazići za sada su smetnje, pozadinski šumovi, kao i kapaciteti mini baznih stanica. Stoga se smatra da će koncept sa femto baznim stanicama biti primenjen u budućnosti jer on omogućava da sa bilo kojim 3G telefonom (kasnije i sa 4G telefonom) kada uđete u zatvorenu prostoriju koristite prednosti fiksne mreže.
Atraktivno rešenje za konvergenciju mobilne i fiksne telefonije je i jedinstveno rešenje mobilnog i fiksnog aparata. Prateći trendove u mobilnoj komunikaciji, veliki svetski operatori kao što su Britiš telekom (BT) i Telekom Italija (TI) već testiraju različite načine konvergencije dve grane telefonije. Naime, mobilni telefon koristi mobilnu mrežu kad se nalazi na otvorenom, a u prostorijama Wi-Fi (bežičnu) tehnologiju kojom se povezuje na ADSL priključak i tako koristi kapacitete fiksne telefonije. Mobilni aparat bi tako i dalje imao sve iste funkcije, dok bi troškovi bili manji. Za funkcionalnost telefona poslužile bi različite aplikacije sa interneta (klijent za slanje SMS i MMS poruka, za pretraživanje interneta itd.). Velika prepreka za masovnu primenu ovog rešenja su upravo mobilni aparati, jer za sada mali broj proizvođača opreme pravi telefone koji imaju sve potrebne nadogradnje za povezivanje na Wi-Fi tehnologiju, a oni su najčešće i skuplji od klasičnih mobilnih telefona.
Jednostavnost, praktičnost i ušteda samo su neke od pogodnosti koje konvergencija fiksne i mobilne telefonije pruža svim korisnicima. U svakom slučaju, izvesna je budućnost postojanja samo jednog personalnog telefona.

Нема коментара: