brojač poseta

понедељак, 28. април 2008.

Šengen vize za Srbiju?!

Brisel -- Put do ukidanja "šengenskih viza" za građane Srbije vodi preko ispunjenja uslova definisanih u četiri oblasti: bezbednost dokumenata, imigracija, javnog reda i spoljnih poslova.

Takođe, treba primeniti postojeće sporazume o viznim olakšicama i o readmisiji, stoji u tzv. "mapi puta", odnosno redosledu mera za liberalizaciju viznog režima, u koji je Tanjug ima uvid, a koju će potpredsednik Evropske komisije Žak Baro 7. maja u Beogradu predstaviti srpskim zvaničnicima.

U tom dokumentu definišu se konkretne mere koje Srbija mora da usvoji da bi srpski državljani bili oslobođeni viznog režima za ulazak u zemlje Unije. Konačna verzija tog dokumenta usaglašena je ove sedmice na sastanku Komiteta za zapadni Balkan Saveta EU.

Ukoliko Beograd prihvati ponuđenu platformu, razgovori o viznoj liberalizaciji bi mogli da počnu odmah, a cilj je da svi uslovi budu ispunjeni tokom 2009. godine.

Mere ukidanja viza bi stupile na snagu u slučaju da Savet EU kvalifikovanom većinom glasova država članica odobri predlog o viznoj liberalizaciji, koji bi Evropska komisija iznela po ispunjenju svih kriterijuma predviđenih u "mapi puta".

U odsustvu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, izveštavanje o napretku procesa će biti obezbeđeno postojećim okvirom "pojačanog stalnog dijaloga" između Beograda i Brisela.

U okviru "mape puta", prva grupa pitanja odnosi se na "bezbednost dokumenata" - pasoša i ličnih karata.

U tom pogledu, Srbija bi trebalo da počne da izdaje biometrijske pasoše koji su u skladu sa standardima Evropske komisije i Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo, i koji uključuju biometrijske podatke za fotografije i otiske prstiju.

Vlasti bi takođe trebalo da pojačaju bezbednost tih dokumenata i njihove izdavanje, te da redovno javljaju Interpolu podatke o ukradenim ili izgubljenim pasošima.

U drugoj oblasti "mape puta" za liberalizaciju viznog režima nalaze se pitanja ilegalne imigracije i readmisije.

Po pitanju upravljanja granicom, neophodno je usvajanje zakona o njihovom prelasku i o graničnoj upravi, i sprovođenje niza budžetskih i administrativnih mera koji bi omogućili efikasno tehnološko opremanje granica.

Srbija bi takođe trebalo da usvoji i primeni zakonodavstvo o azilu koje je u skladu s Ženevskom konvencijom iz 1951. godini i pravnim okvirima i standardima EU.

Posebna pažnja trebalo bi da bude posvećena mehanizmima praćenja migracije, uključujući detalje o ilegalnoj i legalnoj migraciji i sprečavanju i istraživanju organizovane ilegalne migracije.

Treća grupa pitanja posvećena je javnom redu i bezbednosti.

U pogledu sprečavanja i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, zahteva se primena strategije i usvajanje i primena akcionog plana s tim ciljem.

Takođe je neophodna primena strategija za borbu protiv trgovine ljudima, usvajanje nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, donošenje zakona o konfiskovanju imovine kriminalaca i usvajanje i priprema nacionalne strategije za borbu protiv droge.

Srbija bi trebalo i da primeni zakone o sprečavanju korupcije osnivanjem nezavisne agencije za borbu protiv korupcije.

Srpsko pravosuđe i policija bi takođe moralo da ojačaju saradnju sa zemljama regiona i EU u oblasti borbe protiv kriminala.

Četvrta oblast, nazvana "Spoljni poslovi", predviđa garancije za slobodu kretanja svih građana Srbije, izdavanje putnih i ličnih dokumenata svim državljanima, bez ikakve diskriminacije prema manjinskim grupa, raseljenim licima i izbeglicama.

U "mapi puta" za liberalizaciju viznog režima ističe se i neophodnost da se pojasne uslovi za sticanje srpskog državljanstva.

Evropska komisija će predložiti slične mere i ostalim zemljama zapadnog Balkana, a brzina dolaska na "belu šengensku listu" će biti merena ispunjenjem kriterijuma svake države ponaosob.

Нема коментара: