brojač poseta

понедељак, 31. децембар 2007.

Retuširanje - skraćeni kurs

Kada smo u prethodnom tekstu razmatrali moralnost digitalne obrade fotografija, pomenuli smo jednu oblast u kojoj je intervencija neophodna, a reč je o retuširanju starih i oštećenih snimaka. Svako od nas ima drage fotografije urađene na papiru koje su oštećene zubom vremena, ali ne i negative s kojih bi se mogle iznova uraditi. U takvom slučaju dileme nema – digitalno retuširanje je najbolji način da spasemo uspomene i da ih arhiviramo u digitalnom obliku kako ne bi bile podložne propadanju.

Priprema za retuširanje


Oštećenja zbog kojih preduzimamo retuširanje mogu biti raznovrsna. Stare fotografije, zaštićene ramom, vremenom izgube kontrast, izblede i požute usled kombinovanog uticaja atmosferskih prilika i kvaliteta papira i hemikalija upotrebljenih pri razvijanju, fiksiranju, toniranju i drugoj obradi. Fotografije manjih dimenzija, koje najčešće nosimo po džepovima i novčanicima, trpe habanje, vremenom izblede i ispuca im emulzija. Najteži slučajevi su snimci sa izgrebanom emulzijom ili oštećenjima od vlage i hemikalija i pocepane fotografije kojima mogu nedostajati pojedini delovi.
Ukoliko imate sreće da je fotografija čitava, ili da su bar svi delovi na broju, prvi korak je skeniranje. Preporučujemo vam da i crno-bele fotografije uvek skenirate u koloru i u rezoluciji od najmanje 600 tačaka po inču. Skeniranje u koloru omogućuje bolju kontrolu nad kontrastom i svetlom po kanalima, a mnogo lakše ćete uklanjati obojene mrlje, kao što su na primer tragovi od kafe ili vina. Skeniranjem u višoj rezoluciji imaćete bolji uvid u detalje i lakše ćete raditi na njihovoj restauraciji.Uklanjanje obojenih mrlja mnogo je lakše kada se kanali razdvoje.
Imajte na umu da će vam za udoban rad na retuširanju fotografija biti neophodan prilično jak računar, s najmanje 1 GB sistemske memorije, odgovarajućom grafičkom karticom i dosta prostora na čvrstom disku. Rad s fotografijama visoke rezolucije i mnogo slojeva zahteva mnogo brze RAM memorije. Bez svih tih komponenata rizikujete gubitak živaca, a katkad i podataka.

Osnovne alatke


Najčešći problemi u retuširanju starih fotografija jesu ogrebotine, pukotine, razderotine, mrlje od uticaja svetla ili hemikalija, tragovi prašine usled nepažljive obrade negativa, zatim izbleđivanje vremenom, a s njim gubitak boje i kontrasta. I na novim i na starim fotografijama poželećete da uklonite eventualne kompozicione nedostatke, žice, stubove i druge elemente nepoželjne u kadru.
Alatke specijalizovane za rekonstrukciju oštećenja: četkica za zaceljivanje i alatka za krpljenje dobijaju se pritiskom na taster J, a alatka za kloniranje pritiskom na taster S.
Na paleti alatki programa Adobe Photoshop nalazi se nekoliko alatki specijalizovanih za rekonstrukciju oštećenja. To su, pre svih, alatka za kloniranje (Clone Stamp tool, s ikonicom pečata), četkica za zaceljivanje (Healing Brush tool, s ikonicom flastera) i alatka za krpljenje (Patch tool, s ikonicom zakrpe).

Ma kako ove alatke delovale moćno i privlačno, one su tek deo slagalice u okviru koje ćete intenzivno koristiti selekcije, slojeve, maske i kombinacije već savladanih tehnika kako biste potpuno ovladali tehnikom restauracije.

Počnite od najlakšeg


Najlakše se mogu „ispeglati“ problemi nastali na tonski ujednačenim delovima slike s malim brojem detalja, ili tamo gde detalji nisu bitni – na našem primeru, na nebu i zemlji. Ali pre nego što se upustite u popravljanje, ne zaboravite da fotografiju kopirate u novi sloj. Dodelite tom sloju prikladan naziv, primerice „Ogrebotine“.

Najlakše se popravljaju delovi s najmanje detalja.

Upotreba alatke za krpljenje i njena paleta.
Osnovna upotreba alatke za krpljenje je jednostavna: izaberite je i, držeći pritisnut levi taster miša, načinite grubu selekciju oko oštećenja, a zatim selekciju prevucite, opet držeći pritisnut levi taster miša, preko tonski slične i ujednačene površine. Dok to budete činili, videćete kako oštećenje unutar izabrane površine nestaje, odnosno biva zamenjeno novom podlogom. Čim otpustite taster miša, alatka će prelaz na ivicama zakrpe učiniti neprimetnim.

Upotreba alatke za krpljenje u oblasti oštrog kontrasta.
Ako se oštećenje nalazi blizu prelaza oštrog kontrasta, obuhvatite i njega, i povlačenjem kontrolišite završni rezultat.

Kada bi to bila jedina funkcija ove alatke, ona bi već bila dovoljno snažna da vam uštedi veliki trud i vreme. Ali to je tek početak; pogled na paletu te alatke otkriva još nekoliko izuzetno moćnih funkcija. Ukoliko u paleti umesto opcije Source izaberete Destination, oštećenje će biti uredno kopirano na novu lokaciju. Ako pri tome aktivirate opciju Transparent, kloniranje će biti obavljeno tako da se sve uklopi u pozadinu na najprirodniji mogući način.

Za najteže slučajeve služi komanda Use Pattern, koja korisniku omogućuje da izabere neku od unapred definisanih shema uklapanja u pozadinu, ili da definiše novu biranjem uzorka s fotografije koju treba popraviti.

Flaster za lica


Na delovima fotografije na kojima detalji ne dopuštaju upotrebu alatke za krpljenje, koristićete podesnu alatku za zaceljivanje. Ukoliko na slici ima nepoželjnih svetlih ili tamnih tačaka, dovoljno je izabrati veličinu četkice primerenu oštećenju i pritisnuti preko nje. U našem primeru, izabraćemo mekšu četkicu i pritisnuti preko tačaka na licima da bismo uklonili najkrupnije i najneprijatnije.

Grubo skidanje sitnih fleka na licu.
Da bi se uklonile sitne pukotine emulzije, treba izabrati četkicu oštrih ivica, tek nešto širu od oštećenja. I ovu alatku možete kontrolisati preko palete. U slučaju da vam ne odgovara ponuđeni uzorak, možete se opredeliti za opciju Sampled i istovremenim pritiskom na levi taster Alt i levi taster miša sami izabrati oblast na fotografiji koja će poslužiti kao uzorak za popunjavanje oštećenja. Ako opcija Aligned ostane deaktivirana, uzorak će biti ponovljen sa istog mesta koje ste izabrali svaki put kad pritisnete taster miša. Aktivirajte tu opciju ukoliko su ogrebotine duge i prave ili kad uzorak možete pratiti duž pukotine emulzije.

Popunjavanje praznina


Izrazita oštećenja ćemo popunjavati alatkom za kloniranje kad god je to moguće. Njena upotrebljivost naročito dolazi do izražaja kada treba popuniti veći prostor i šire razderotine, kao i prilikom spajanja pocepanih delova fotografija. Idealan postupak je stvaranje inicijalnih informacija na nedostajućem delu pomoću alatke za kloniranje, a zatim neprimetno stapanje s okolinom pomoću višestrukih prelaza alatkom za zaceljivanje.

Alatka za kloniranje takođe ima opciju Aligned, pošto je njen podrazumevani način rada takav da se najpre izabere uzorak kloniranja (istovremenim pritiskom na levi taster Alt i levi taster miša). Obe alatke dele i opciju Use all layers, koja omogućava da se uzorak uzme s bilo kog sloja obrađivane fotografije. Moćne kontrole na paleti alatke za kloniranje obuhvataju i podešavanje prozirnosti kloniranog uzorka, njegovo uklapanje u okolinu po istom modelu kao s paleta slojeva i precizno „raspršivanje“ uzorka metodom erbraša.

Rekonstrukcija detalja na licu čoveka s belim šeširom.
No uprkos svim digitalnim čarolijama, nijedna od ovih alatki ne može da rekonstruiše izgubljen detalj. Njihova moć doseže samo do pretpostavljenog sadržaja – o stvarnom sadržaju odlučuje čovek koji obrađuje fotografiju. Kada su na licima detalji izgubljeni, lakše je napraviti i umetnuti detalj, nego nastojati da se uništeno rekonstruiše. Na izdvojenom detalju našeg primera, oštećenje preko oka čoveka s belim šeširom ne dopušta da valjano primenimo nijednu od pomenutih alatki.

Kontrolna selekcija komande Free Transform.
U ovakvoj situaciji, kada je jedno oko toliko oštećeno da se ne može ni rekonstruisati pomoću alatki, nedostajući deo ćemo napraviti na osnovu drugog oka. Izaberite neoštećeno oko na način koji vam najviše odgovara i kopirajte ga u novi sloj. Zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL-T da biste aktivirali komandu Free Transform iz menija Edit. Sada zadajte komandu Edit/Transform/Flip Horizontal – i desno oko će postati levo.

Dok je još aktivna kontrolna selekcija komande Free Transform, pokazivač miša pomerajte do ugla selekcije sve dok se on ne pretvori u zakrivljenu dvostruku strelicu. Sada možete precizno da podesite ugao oka preko oštećenja tako da se dobije veran izgled. Potom pritisnite taster Enter i alatkom gumica pažljivo uklonite delove koji se ne uklapaju u okruženje.

Strpljenje je ključ uspeha – evo kako može da izgleda retuširana fotografija posle pažljive upotrebe alatki za kloniranje i zaceljivanje.

Strpljenje iznad svega


Poslednja, najmoćnija i najneophodnija alatka, koja se nažalost ne može naći u Photoshopovim menijima, jeste – strpljenje. Jasno je da veća oštećenja zahtevaju više strpljenja, ali da bi staroj fotografiji bio vraćen pređašnji sjaj potrebna je i doza posvećenosti.

Naš primer posle petnaestak minuta osnovne obrade.
Ako stvari posmatramo sa svetlije strane, moramo reći da ovako dobar rezultat ne mora biti dugotrajan, ukoliko pokažete strpljenje prilikom učenja mogućnosti Adobe Photoshopa i trikova retuširanja. Objašnjavali smo grubo uklanjanje sitnih ogrebotina i tačaka na licu, a fina obrada zahteva dodatne tehnike koje obuhvataju rad sa slojevima za podešavanje (adjustment layers) i „istorijskom“ četkicom (history brush). Ali to već spada u sledeći tekst – viši kurs retuširanja.


Programi za retuširanjePo već ustaljenoj praksi, za dugotrajne i dosadne poslove relativno brzo se pojave specijalizovani programi koji prosečnom korisniku štede i vreme i trud. U najbolje automatske alate na tržištu svakako spada Akvis retoucher (http: //akvis.com/en/retoucher/index.php), dodatak za Photoshop koji ne samo što uklanja prašinu, ogrebotine, mrlje i druga oštećenja na fotografijama nego je u stanju i da rekonstruiše delove koji nedostaju na osnovu informacija iz dodirnih područja na slici.

Akvis Retoucher – alat za automatsko uklanjanje izvesnih oštećenja na fotografijama.
Akvis Retoucher može da ukloni i automatski dodate datumske podatke, logotipe, nepoželjne elemente u kompoziciji, čak i krupnije objekte. Jedna od izuzetno zanimljivih opcija jeste proširenje slike dodavanjem informacija uz ivice u postupku pripreme za štampu, da bi štamparima bilo olakšano obrezivanje materijala.

Na lokaciji http: //www.colorpilot.com/retouch_software.html nalazi se nekoliko specijalizovanih programa za retuširanje. Beauty pilot otklanja nedostatke na tenu prilikom snimanja portreta, dok Make-Up Pilot omogućuje naknadno šminkanje modela. Retouch Pilot obavlja klasične zadatke retuširanja, na primer uklanjanje oštećenja s fotografija i neželjenih elemenata u kompoziciji, a poslednji „član posade“ je Wire Pilot, predviđen za odstranjivanje žica, kablova, antena i drugih objekata koji kvare za oko prijatne pejzaže.

Bez obzira na solidnu kontrolu koja se ovim dodacima može postići nad procesom obrade, automatici nikad ne možete verovati da neće sitne ali važne detalje ponekad protumačiti kao oštećenja i samim tim ih odbaciti. Svaki ovakav program je dobar samo onoliko koliko može da posluži ostvarenju vaše vizije konačnog rezultata.


Arhiviranje


Činjenica da digitalne datoteke nisu podložne propadanju ne podrazumeva da i nosači informacija, tj. mediji, ne mogu propasti. Važne fotografije arhivirajte na bar dva diska (CD ili DVD) i u bar dva formata, na primer .jpg i .tiff. Diskovi su danas jeftini i mogu da prihvate veliku količinu informacija i stoga je arhiviranje na njima podesnije od skladištenja i čuvanja filmske trake. Kao i za film, važi pravilo da diskove morate čuvati zaštićene od uticaja vlage i prašine.

Što se tiče snimanja u različitim formatima, ono je bitno zato što se neprestano pojavljuju novi, usavršeni formati, a stari mogu izgubiti podršku. Česta izmena formata je naročito izražena u slučaju .raw zapisa, gde praktično svaki model fotoaparata zahteva i specifičan konvertor. Kompanija Adobe je pokušala da standardizuje format .raw (.dng), ali on još uvek nije opšteprihvaćen.

Нема коментара: